شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Nomura Nikkei 225 EUR

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 109 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.83 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.35%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 108 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.83 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.32%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 123 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.17 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.11%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 128 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13.17 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11.47%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی