شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کرون نروژ / دلار کارائیب شرقی

  • نرخ فعلی:0.2924
  • بالاترین قیمت روز:0.2935
  • پایین ترین قیمت روز:0.2901
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.2905
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۱:۳۵:۲۶
  • نرخ روز گذشته:0.2907
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.58%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0017

نمودار کندل استیک کرون نروژ / دلار کارائیب شرقی در روز جاری

نمودار کندل استیک کرون نروژ / دلار کارائیب شرقی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.2924 ریال21:35:26
0.2924 ریال21:35:26
0.2926 ریال21:21:26
0.2927 ریال21:14:24
0.2926 ریال21:07:23
0.2925 ریال21:00:41
0.2925 ریال21:00:40
0.2927 ریال20:56:26
0.2926 ریال20:49:23
0.2927 ریال20:42:26
0.2929 ریال20:21:24
0.293 ریال20:14:23
0.2933 ریال20:07:27
0.2935 ریال20:00:57
0.2935 ریال20:00:55
0.2931 ریال19:42:27
0.2928 ریال19:35:26
0.2928 ریال19:35:26
0.2927 ریال19:28:25
0.2924 ریال19:21:23
0.2926 ریال19:14:23
0.2925 ریال19:07:26
0.2926 ریال19:00:43
0.2926 ریال19:00:43
0.2924 ریال18:56:24
0.2921 ریال18:49:23
0.2925 ریال18:42:25
0.2923 ریال18:35:27
0.2923 ریال18:35:26
0.2925 ریال18:28:24
0.293 ریال18:14:22
0.2927 ریال18:07:28
0.2925 ریال18:01:01
0.2925 ریال18:01:00
0.2919 ریال17:49:22
0.2924 ریال17:42:23
0.2917 ریال17:35:27
0.2917 ریال17:35:26
0.2916 ریال17:28:22
0.2925 ریال17:21:22
0.2926 ریال17:14:23
0.2924 ریال17:07:25
0.2922 ریال17:00:58
0.2922 ریال17:00:57
0.2924 ریال16:56:22
0.2925 ریال16:49:21
0.2924 ریال16:42:25
0.2927 ریال16:35:24
0.2927 ریال16:35:24
0.2925 ریال16:28:23
0.2922 ریال16:14:22
0.2921 ریال16:07:23
0.2922 ریال15:56:24
0.2921 ریال15:49:22
0.2923 ریال15:42:24
0.2922 ریال15:35:23
0.2922 ریال15:35:22
0.2923 ریال15:28:22
0.2918 ریال15:21:22
0.2917 ریال15:14:21
0.2916 ریال15:07:22
0.2915 ریال15:00:44
0.2915 ریال15:00:44
0.2914 ریال14:49:21
0.2918 ریال14:42:23
0.2919 ریال14:35:21
0.2919 ریال14:35:21
0.292 ریال14:28:23
0.2917 ریال14:07:24
0.2918 ریال14:00:53
0.2918 ریال14:00:52
0.2919 ریال13:56:23
0.2917 ریال13:49:20
0.2918 ریال13:42:24
0.2919 ریال13:35:23
0.2919 ریال13:35:22
0.2918 ریال13:28:23
0.2924 ریال13:21:22
0.2923 ریال13:14:20
0.2928 ریال13:00:42
0.2928 ریال13:00:42
0.2926 ریال12:49:20
0.2928 ریال12:42:21
0.2926 ریال12:35:21
0.2926 ریال12:35:20
0.2927 ریال12:28:23
0.2931 ریال12:21:21
0.293 ریال12:14:21
0.2926 ریال12:00:57
0.2926 ریال12:00:57
0.2929 ریال11:56:23
0.2927 ریال11:49:20
0.2924 ریال11:42:22
0.2931 ریال11:35:23
0.2931 ریال11:35:22
0.293 ریال11:28:22
0.2933 ریال11:21:22
0.2934 ریال11:07:21
0.2932 ریال11:00:38
0.2932 ریال11:00:36
0.2934 ریال10:56:21
0.2932 ریال10:49:20
0.2931 ریال10:42:23
0.293 ریال10:35:22
0.293 ریال10:35:21
0.2929 ریال10:28:22
0.2917 ریال10:14:20
0.2918 ریال9:28:21
0.2919 ریال9:14:20
0.2917 ریال9:07:21
0.2916 ریال9:02:16
0.2916 ریال9:02:16
0.2915 ریال8:56:22
0.2914 ریال8:42:21
0.2913 ریال8:35:23
0.2913 ریال8:35:22
0.2912 ریال8:28:21
0.2911 ریال8:14:20
0.291 ریال8:00:46
0.291 ریال8:00:45
0.2911 ریال7:56:22
0.2909 ریال7:49:20
0.291 ریال7:42:20
0.2909 ریال7:35:20
0.2909 ریال7:35:20
0.291 ریال7:28:22
0.2907 ریال7:14:20
0.2906 ریال7:00:42
0.2906 ریال7:00:41
0.2907 ریال6:56:21
0.2906 ریال6:49:21
0.2907 ریال6:14:23
0.2909 ریال6:07:24
0.2906 ریال5:56:23
0.2908 ریال5:49:21
0.2909 ریال5:42:22
0.2908 ریال5:35:25
0.2908 ریال5:35:23
0.291 ریال5:00:32
0.291 ریال5:00:31
0.2913 ریال4:56:20
0.2909 ریال4:21:19
0.291 ریال3:49:20
0.2909 ریال3:00:40
0.2909 ریال3:00:39
0.2908 ریال2:56:21
0.2907 ریال2:49:19
0.2901 ریال2:42:20
0.2906 ریال2:28:21
0.2907 ریال2:14:19
0.2909 ریال2:07:20
0.2908 ریال2:00:57
0.2908 ریال2:00:55
0.2904 ریال1:56:20
0.2903 ریال1:42:24
0.2907 ریال1:35:22
0.2907 ریال1:35:21
0.2908 ریال1:21:21
0.2906 ریال1:14:21
0.2905 ریال1:07:20
0.2907 ریال1:00:38
0.2907 ریال1:00:38
0.2906 ریال0:56:20
0.2905 ریال0:42:23
0.2907 ریال0:14:21
0.2905 ریال0:07:23
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی