شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

NOK/VEF Ask

  • نرخ فعلی:8229.381
  • بالاترین قیمت روز:8250.293
  • پایین ترین قیمت روز:8229.381
  • بیشترین مقدار نوسان روز:7.24
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.22%
  • نرخ بازگشایی بازار:8,250.0651
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۰:۵۶:۴۵
  • نرخ روز گذشته:8,253.0741
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.29%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:23.6931

نمودار کندل استیک NOK/VEF Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک NOK/VEF Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
8,229.381 ریال10:56:45
8,232.8741 ریال10:42:44
8,230.8323 ریال10:21:52
8,234.7807 ریال9:56:47
8,239.551 ریال9:42:39
8,237.5513 ریال9:21:35
8,238.0511 ریال8:56:32
8,238.6419 ریال8:42:27
8,241.2333 ریال8:21:35
8,239.1419 ریال7:56:28
8,239.6873 ریال7:42:29
8,238.9601 ریال7:21:30
8,239.3237 ریال6:56:33
8,236.8698 ریال6:42:26
8,239.5964 ریال6:21:31
8,246.7851 ریال5:56:29
8,246.9673 ریال5:42:26
8,246.2387 ریال5:21:39
8,246.8762 ریال4:56:31
8,246.7851 ریال4:42:29
8,247.5138 ریال4:21:31
8,247.2861 ریال3:56:30
8,240.051 ریال3:42:28
8,240.142 ریال3:21:31
8,244.1448 ریال2:56:27
8,243.8717 ریال2:42:25
8,250.293 ریال2:21:29
8,247.4227 ریال1:56:27
8,250.0651 ریال1:42:27
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات