شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کرون نروژ

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 15,675 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 155 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.99%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 16,026 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 196 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.24%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 15,430 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 400 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.59%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 14,268 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,562 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.95%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی