شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

NOK/IDR Bid

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,466 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.53 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.45%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,462 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.53 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.17%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,489 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 29.53 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.02%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,509 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 49.53 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.39%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی