iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

حباب نیم سکه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 588,333 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 131,667 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 22.38%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 380,833 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 339,167 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 89.06%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 547,105 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 172,895 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 31.6%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 500,409 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 219,591 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 43.88%