شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

حباب نیم سکه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,880,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 590,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 45.74%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,971,364 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 681,364 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 52.82%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,231,692 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 58,308 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.73%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 814,610 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 475,390 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 58.36%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی