شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Nike

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 68 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 9.54 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 14.03%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 72 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.54 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7.69%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 85 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.46 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.62%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 85 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.46 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.62%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی