شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

NGN/ZAR Ask

شاخص بازگشایی کمترین بیشترین پایانی تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / راند آفریقای جنوبی 0 17.4024 17.669 17.635 (0%) 0 ۹ فروردین
درهم امارات / 0 4.7891 4.8103 4.8014 (0%) 0 ۹ فروردین
AUD/ZAR 0 10.8737 10.9121 10.8737 (0%) 0 ۹ فروردین
ARS/ZAR 0 0.2734 0.2746 0.2741 (0%) 0 ۹ فروردین
BRL/ZAR 0 3.4558 3.4806 3.4582 (0%) 0 ۹ فروردین
BWP/ZAR 0 1.4954 1.503 1.4954 (0%) 0 ۹ فروردین
CAD/ZAR 0 12.6118 12.6363 12.6172 (0%) 0 ۹ فروردین
CHF/ZAR 0 18.4799 18.5754 18.5397 (0%) 0 ۹ فروردین
CNY/ZAR 0 2.4809 2.4906 2.4858 (0%) 0 ۹ فروردین
DKK/ZAR 0 2.6231 2.6376 2.6314 (0%) 0 ۹ فروردین
EUR/ZAR 0 19.5758 19.6832 19.6636 (0%) 0 ۹ فروردین
GBP/ZAR 0 21.9397 22.0278 21.9397 (0%) 0 ۹ فروردین
HKD/ZAR 0 2.2701 2.2795 2.2751 (0%) 0 ۹ فروردین
INR/ZAR 0 0.2331 0.2341 0.2337 (0%) 0 ۹ فروردین
JPY/ZAR 0 0.1634 0.1637 0.1634 (0%) 0 ۹ فروردین
KRW/ZAR 1.4548 1.4548 1.4548 1.4548 (0.05%) 0.0008 ۰۶:۰۰:۲۰
MXN/ZAR 0 0.7519 0.7568 0.7568 (0%) 0 ۹ فروردین
MYR/ZAR 0 4.0694 4.0853 4.0775 (0%) 0 ۹ فروردین
NOK/ZAR 0 1.6804 1.6938 1.6804 (0%) 0 ۹ فروردین
NZD/ZAR 0 10.6427 10.6923 10.6427 (0%) 0 ۹ فروردین
PHP/ZAR 0 0.344 0.3455 0.3449 (0%) 0 ۹ فروردین
PLN/ZAR 0 4.3147 4.3364 4.3287 (0%) 0 ۹ فروردین
RUB/ZAR 0 0.2236 0.2242 0.2238 (0%) 0 ۹ فروردین
SAR/ZAR 0 4.6834 4.7042 4.6955 (0%) 0 ۹ فروردین
SEK/ZAR 0 1.7791 1.786 1.786 (0%) 0 ۹ فروردین
SGD/ZAR 0 12.3475 12.3828 12.359 (0%) 0 ۹ فروردین
THB/ZAR 0 0.5411 0.5435 0.542 (0%) 0 ۹ فروردین
TRY/ZAR 0 2.7346 2.7424 2.7346 (0%) 0 ۹ فروردین
TWD/ZAR 0 0.5829 0.5851 0.5841 (0%) 0 ۹ فروردین
VEF/ZAR 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 (50%) 0.0001 ۰۱:۲۱:۲۲
COP/ZAR 0 0.0044 0.0044 0.0044 (0%) 0 ۹ فروردین
CYP/ZAR 0 33.507 33.507 33.507 (0%) 0 ۹ فروردین
CZK/ZAR 0 0.715 0.715 0.715 (0%) 0 ۹ فروردین
EGP/ZAR 0 1.1172 1.1172 1.1172 (0%) 0 ۹ فروردین
GHS/ZAR 0 3.0459 3.0459 3.0459 (0%) 0 ۹ فروردین
XAU/ZAR 0 28591.3 28591.3 28591.3 (0%) 0 ۹ فروردین
HUF/ZAR 0 0.055 0.055 0.055 (0%) 0 ۹ فروردین
IDR/ZAR 0 0.1098 0.1098 0.1098 (0%) 0 ۹ فروردین
KES/ZAR 0 0.1656 0.1656 0.1656 (0%) 0 ۹ فروردین
MWK/ZAR 0 0.0238 0.0238 0.0238 (0%) 0 ۹ فروردین
MUR/ZAR 0 0.4366 0.4466 0.4366 (0%) 0 ۹ فروردین
MAD/ZAR 0 1.7637 1.7637 1.7637 (0%) 0 ۹ فروردین
NGN/GBP 0.0022 0.0022 0.0022 0.0022 (4.55%) 0.0001 ۱۳:۵۶:۱۲
NGN/JPY 0.2941 0.2941 0.2941 0.2941 (1.97%) 0.0058 ۱۳:۵۶:۱۲
NGN/USD 0 0.0026 0.0028 0.0026 (0%) 0 ۹ فروردین
NGN/ZAR 0 0.0478 0.0479 0.0479 (0%) 0 ۹ فروردین
OMR/ZAR 0 45.5141 45.6801 45.6801 (0%) 0 ۹ فروردین
PKR/ZAR 0 0.1079 0.1079 0.1079 (0%) 0 ۹ فروردین
PYG/ZAR 0 0.0027 0.0027 0.0027 (0%) 0 ۹ فروردین
QAR/ZAR 0 4.8407 4.8941 4.8941 (0%) 0 ۹ فروردین
RON/ZAR 0 3.9948 4.0582 4.0582 (0%) 0 ۹ فروردین
RWF/ZAR 0 0.0183 0.0183 0.0183 (0%) 0 ۸ فروردین
XAG/ZAR 0 254.72 254.72 254.72 (0%) 0 ۹ فروردین
LKR/ZAR 0 0.0934 0.0934 0.0934 (0%) 0 ۹ فروردین
SZL/ZAR 0 0.9979 0.9979 0.9979 (0%) 0 ۹ فروردین
TND/ZAR 0 6.136 6.136 6.136 (0%) 0 ۹ فروردین
TZS/ZAR 0.0076 0.0076 0.0076 0.0076 (1.32%) 0.0001 ۱۶:۱۴:۱۳
UGX/ZAR 0 0.0046 0.0046 0.0046 (0%) 0 ۹ فروردین
ZMW/ZAR 0 0.9839 0.9839 0.9839 (0%) 0 ۹ فروردین
NAD/ZAR 0 0.986 0.986 0.986 (0%) 0 ۱۰ بهمن
LSL/ZAR 0 0.9833 0.9833 0.9833 (0%) 0 ۱۰ بهمن
ZMK/ZAR 0 0.0026 0.0026 0.0026 (0%) 0 ۱۰ بهمن
UYU/ZAR 0 0.4615 0.4615 0.4615 (0%) 0 ۱۰ بهمن
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی