شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Nestle Cote d’Ivoire

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 246 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.5%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 256 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 16 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.67%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 301 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 61 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 25.42%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 375 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 135 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 56.25%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی