iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Nasdaq

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 9,648 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 177.21 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.84%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 9,490 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 335.21 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.53%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 9,068 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 757.21 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.35%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 8,573 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,252.21 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 14.61%