شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

MYR/ZAR Ask

شاخص بازگشایی کمترین بیشترین پایانی تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / راند آفریقای جنوبی 17.6001 17.4024 17.669 17.635 (1.34%) 0.2326 ۱۴:۲۱:۱۴
رینگیت مالزی / دلار 0.2312 0.228 0.2312 0.2312 (1.4%) 0.0032 ۱۴:۲۱:۱۳
درهم امارات / 4.7891 4.7891 4.8103 4.8014 (0.35%) 0.0167 ۰۱:۴۲:۱۴
AUD/ZAR 10.9069 10.8737 10.9121 10.8737 (0.16%) 0.0172 ۰۱:۴۲:۱۴
ARS/ZAR 0.2735 0.2734 0.2746 0.2741 (0.44%) 0.0012 ۰۱:۴۲:۱۴
BRL/ZAR 3.4806 3.4558 3.4806 3.4582 (0.32%) 0.011 ۰۱:۴۲:۱۴
BWP/ZAR 1.4978 1.4954 1.503 1.4954 (0.08%) 0.0012 ۰۱:۴۲:۱۴
CAD/ZAR 12.624 12.6118 12.6363 12.6172 (0.01%) 0.0013 ۰۱:۴۲:۱۴
CHF/ZAR 18.4799 18.4799 18.5754 18.5397 (0.48%) 0.0884 ۰۱:۴۲:۱۴
CNY/ZAR 2.4809 2.4809 2.4906 2.4858 (0.28%) 0.0069 ۰۱:۴۲:۱۴
MYR/CNY 0 1.6335 1.6675 1.6412 (0%) 0 ۸ فروردین
DKK/ZAR 2.6231 2.6231 2.6376 2.6314 (0.4%) 0.0106 ۰۱:۴۲:۱۴
MYR/DKK 1.5508 1.5497 1.5516 1.5498 (0.14%) 0.0022 ۰۱:۴۲:۱۶
EUR/ZAR 19.5758 19.5758 19.6832 19.6636 (0.53%) 0.1028 ۰۱:۴۲:۱۴
GBP/ZAR 21.9429 21.9397 22.0278 21.9397 (0.03%) 0.0066 ۰۱:۴۲:۱۴
HKD/ZAR 2.2701 2.2701 2.2795 2.2751 (0.26%) 0.006 ۰۱:۴۲:۱۴
MYR/HKD 1.7927 1.7924 1.7927 1.7924 (0.01%) 0.0002 ۰۱:۲۱:۲۰
MYR/IDR 0 3728.11 3837.26 3741.04 (0%) 0 ۸ فروردین
MYR/INR 0 17.295 17.664 17.451 (0%) 0 ۸ فروردین
INR/ZAR 0.2331 0.2331 0.2341 0.2337 (0.34%) 0.0008 ۰۱:۴۲:۱۴
JPY/ZAR 0.1635 0.1634 0.1637 0.1634 (0.18%) 0.0003 ۰۱:۴۲:۱۴
MYR/JPY 24.9618 24.9457 24.9618 24.9618 (0.11%) 0.0277 ۰۱:۲۱:۲۰
KRW/ZAR 1.4526 1.4526 1.4569 1.4556 (0.43%) 0.0062 ۰۱:۴۲:۱۴
MYR/KRW 280.363 280.363 281.133 280.516 (0.16%) 0.45 ۰۱:۴۲:۱۶
MXN/ZAR 0.7565 0.7519 0.7568 0.7568 (0.11%) 0.0008 ۰۱:۴۲:۱۴
MYR/NZD 0.3812 0.3812 0.3834 0.3834 (0.45%) 0.0017 ۰۱:۴۲:۱۵
MYR/PKR 0 35.805 39.67 38.4 (0%) 0 ۸ فروردین
MYR/SGD 0.3295 0.3295 0.3299 0.3299 (0.06%) 0.0002 ۰۰:۴۲:۱۵
MYR/THB 7.5168 7.5121 7.533 7.533 (0.15%) 0.0116 ۰۱:۴۲:۱۴
MYR/TWD 6.9806 6.9806 6.9894 6.9852 (0.03%) 0.0023 ۰۱:۰۰:۲۹
MYR/ZAR 4.0694 4.0694 4.0853 4.0775 (0.28%) 0.0114 ۰۱:۴۲:۱۴
NOK/ZAR 1.6906 1.6804 1.6938 1.6804 (0.38%) 0.0064 ۰۱:۴۲:۱۴
NZD/ZAR 10.6745 10.6427 10.6923 10.6427 (0.14%) 0.0147 ۰۱:۴۲:۱۴
PHP/ZAR 0.344 0.344 0.3455 0.3449 (0.35%) 0.0012 ۰۱:۴۲:۲۰
PLN/ZAR 4.3147 4.3147 4.3364 4.3287 (0.47%) 0.0204 ۰۱:۴۲:۲۰
RUB/ZAR 0.224 0.2236 0.2242 0.2238 (0.13%) 0.0003 ۰۱:۴۲:۱۴
SAR/ZAR 4.6834 4.6834 4.7042 4.6955 (0.35%) 0.0163 ۰۱:۴۲:۲۰
SEK/ZAR 1.7802 1.7791 1.786 1.786 (0.38%) 0.0068 ۰۱:۴۲:۱۴
SGD/ZAR 12.3475 12.3475 12.3828 12.359 (0.25%) 0.031 ۰۱:۴۲:۱۴
THB/ZAR 0.5411 0.5411 0.5435 0.542 (0.24%) 0.0013 ۰۱:۴۲:۱۴
TRY/ZAR 2.7347 2.7346 2.7424 2.7346 (0.08%) 0.0021 ۰۱:۴۲:۱۴
TWD/ZAR 0.5829 0.5829 0.5851 0.5841 (0.33%) 0.0019 ۰۱:۴۲:۱۴
VEF/ZAR 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 (50%) 0.0001 ۰۱:۲۱:۲۲
MYR/AUD 0.3789 0.3789 0.3789 0.3789 (1.37%) 0.0052 ۰۳:۱۴:۱۳
MYR/CAD 0 0.3263 0.3263 0.3263 (0%) 0 ۸ فروردین
MYR/CNH 0 1.639 1.639 1.639 (0%) 0 ۸ فروردین
COP/ZAR 0.0044 0.0044 0.0044 0.0044 (2.33%) 0.0001 ۰۹:۰۷:۱۳
CYP/ZAR 33.507 33.507 33.507 33.507 (2.4%) 0.785 ۰۹:۰۷:۱۳
CZK/ZAR 0.715 0.715 0.715 0.715 (1.53%) 0.0108 ۰۹:۰۷:۱۳
EGP/ZAR 1.1172 1.1172 1.1172 1.1172 (0.43%) 0.0048 ۱۱:۱۴:۱۵
GHS/ZAR 3.0459 3.0459 3.0459 3.0459 (1.58%) 0.048 ۱۱:۱۴:۱۵
XAU/ZAR 28591.3 28591.3 28591.3 28591.3 (1.48%) 418.3 ۱۱:۱۴:۱۵
HUF/ZAR 0.055 0.055 0.055 0.055 (0.73%) 0.0004 ۱۳:۱۴:۱۴
IDR/ZAR 0.1098 0.1098 0.1098 0.1098 (1.76%) 0.0019 ۱۳:۱۴:۱۴
KES/ZAR 0.1656 0.1656 0.1656 0.1656 (1.72%) 0.0028 ۱۳:۱۴:۱۴
MWK/ZAR 0.0238 0.0238 0.0238 0.0238 (0.42%) 0.0001 ۱۵:۱۴:۱۳
MUR/ZAR 0.4466 0.4366 0.4466 0.4366 (2.1%) 0.009 ۱۷:۰۰:۲۱
MAD/ZAR 1.7637 1.7637 1.7637 1.7637 (0.07%) 0.0013 ۱۳:۵۶:۱۶
NGN/ZAR 0.0478 0.0478 0.0479 0.0479 (0.63%) 0.0003 ۱۷:۰۰:۲۱
OMR/ZAR 45.5141 45.5141 45.6801 45.6801 (0.67%) 0.3033 ۱۷:۰۰:۲۱
PKR/ZAR 0.1079 0.1079 0.1079 0.1079 (2.87%) 0.0031 ۱۳:۵۶:۱۶
PYG/ZAR 0.0027 0.0027 0.0027 0.0027 (3.85%) 0.0001 ۱۷:۰۰:۲۱
QAR/ZAR 4.8407 4.8407 4.8941 4.8941 (1.18%) 0.0571 ۱۷:۰۰:۲۱
RON/ZAR 3.9948 3.9948 4.0582 4.0582 (1.68%) 0.067 ۱۷:۰۰:۲۱
RWF/ZAR 0 0.0183 0.0183 0.0183 (0%) 0 ۸ فروردین
XAG/ZAR 254.72 254.72 254.72 254.72 (0.34%) 0.87 ۱۷:۰۰:۲۱
LKR/ZAR 0.0934 0.0934 0.0934 0.0934 (0.96%) 0.0009 ۱۷:۰۰:۲۱
SZL/ZAR 0.9979 0.9979 0.9979 0.9979 (0.02%) 0.0002 ۱۷:۰۰:۲۱
TND/ZAR 6.136 6.136 6.136 6.136 (1.97%) 0.1185 ۱۷:۰۰:۲۱
TZS/ZAR 0.0076 0.0076 0.0076 0.0076 (1.32%) 0.0001 ۱۶:۱۴:۱۳
UGX/ZAR 0.0046 0.0046 0.0046 0.0046 (2.22%) 0.0001 ۱۷:۰۰:۲۱
ZMW/ZAR 0.9839 0.9839 0.9839 0.9839 (1.44%) 0.014 ۰۵:۲۱:۱۵
MYR/CHF 0.2228 0.2222 0.2228 0.2222 (0.41%) 0.0009 ۱۷:۰۰:۲۱
MYR/EUR 0 0.208 0.208 0.208 (0%) 0 ۸ فروردین
MYR/GBP 0 0.1869 0.1869 0.1869 (0%) 0 ۲۵ آبان
NAD/ZAR 0 0.986 0.986 0.986 (0%) 0 ۱۰ بهمن
LSL/ZAR 0 0.9833 0.9833 0.9833 (0%) 0 ۱۰ بهمن
ZMK/ZAR 0 0.0026 0.0026 0.0026 (0%) 0 ۱۰ بهمن
UYU/ZAR 0 0.4615 0.4615 0.4615 (0%) 0 ۱۰ بهمن
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی