شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

رینگیت مالزی / ین ژاپن

  • نرخ فعلی:25.5597
  • بالاترین قیمت روز:25.6287
  • پایین ترین قیمت روز:25.4448
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.04
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.1%
  • نرخ بازگشایی بازار:25.6005
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۳:۱۴:۲۸
  • نرخ روز گذشته:25.6028
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.17%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0431

نمودار کندل استیک رینگیت مالزی / ین ژاپن در روز جاری

نمودار کندل استیک رینگیت مالزی / ین ژاپن در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
25.5597 ریال23:14:28
25.5527 ریال22:56:25
25.548 ریال22:49:25
25.5621 ریال22:42:26
25.541 ریال22:35:27
25.541 ریال22:35:27
25.5363 ریال22:28:27
25.5293 ریال22:21:24
25.5222 ریال22:14:24
25.5246 ریال22:00:43
25.5246 ریال22:00:40
25.5222 ریال21:56:26
25.5152 ریال21:49:25
25.5199 ریال21:42:26
25.5246 ریال21:35:28
25.5246 ریال21:35:26
25.5199 ریال21:28:26
25.5152 ریال21:21:25
25.5035 ریال21:14:24
25.5012 ریال21:07:28
25.5082 ریال21:00:39
25.5082 ریال21:00:38
25.5152 ریال20:56:28
25.5105 ریال20:49:25
25.5269 ریال20:42:30
25.5363 ریال20:35:30
25.5363 ریال20:35:30
25.541 ریال20:28:26
25.548 ریال20:21:25
25.5433 ریال20:14:24
25.5316 ریال20:07:30
25.5293 ریال20:00:57
25.5293 ریال20:00:57
25.5173 ریال19:56:28
25.5103 ریال19:49:24
25.5197 ریال19:42:29
25.515 ریال19:35:29
25.515 ریال19:35:28
25.5009 ریال19:28:27
25.4822 ریال19:21:28
25.4635 ریال19:14:24
25.4728 ریال19:00:41
25.4728 ریال19:00:41
25.4775 ریال18:56:26
25.4728 ریال18:49:24
25.4494 ریال18:35:27
25.4494 ریال18:35:26
25.4518 ریال18:21:27
25.4565 ریال18:14:25
25.4541 ریال18:07:32
25.4611 ریال18:00:59
25.4611 ریال18:00:58
25.4799 ریال17:56:25
25.4728 ریال17:49:24
25.4611 ریال17:42:28
25.4448 ریال17:35:30
25.4448 ریال17:35:29
25.4471 ریال17:28:26
25.4611 ریال17:21:25
25.4799 ریال17:14:26
25.4939 ریال17:00:45
25.4939 ریال17:00:45
25.4892 ریال16:56:26
25.4822 ریال16:49:22
25.4869 ریال16:42:28
25.4916 ریال16:35:29
25.4916 ریال16:35:28
25.4846 ریال16:28:25
25.4869 ریال16:14:26
25.4822 ریال16:07:27
25.4524 ریال16:00:53
25.4524 ریال16:00:47
25.4548 ریال15:56:26
25.4571 ریال15:49:24
25.4664 ریال15:21:24
25.4618 ریال15:14:23
25.4594 ریال15:07:28
25.4796 ریال15:00:43
25.4796 ریال15:00:38
25.4867 ریال14:56:27
25.4913 ریال14:42:25
25.4984 ریال14:35:28
25.508 ریال14:28:25
25.5173 ریال14:21:25
25.5056 ریال14:07:29
25.5126 ریال14:00:41
25.5126 ریال14:00:41
25.5267 ریال13:56:23
25.529 ریال13:49:24
25.5267 ریال13:42:24
25.536 ریال13:35:27
25.536 ریال13:35:26
25.5407 ریال13:28:26
25.5478 ریال13:21:24
25.5431 ریال13:14:23
25.5548 ریال13:07:25
25.5524 ریال13:00:38
25.5524 ریال13:00:38
25.536 ریال12:56:22
25.5407 ریال12:49:22
25.536 ریال12:42:24
25.5111 ریال12:35:25
25.5111 ریال12:35:25
25.5135 ریال12:28:23
25.5041 ریال12:21:22
25.5111 ریال12:07:27
25.5181 ریال11:49:20
25.5111 ریال11:42:22
25.5135 ریال11:35:23
25.5135 ریال11:35:22
25.5228 ریال11:21:20
25.5275 ریال11:14:20
25.536 ریال11:07:21
25.5444 ریال10:49:20
25.5194 ریال10:42:21
25.5124 ریال10:35:23
25.5124 ریال10:35:23
25.5171 ریال10:21:19
25.5241 ریال10:14:19
25.5218 ریال10:07:21
25.5241 ریال10:00:43
25.5241 ریال10:00:43
25.5288 ریال9:56:20
25.5228 ریال9:49:19
25.5158 ریال9:42:20
25.5064 ریال9:35:21
25.5064 ریال9:35:20
25.4971 ریال9:28:21
25.5041 ریال9:21:19
25.5088 ریال9:14:19
25.5041 ریال9:07:18
25.5088 ریال9:00:36
25.5088 ریال9:00:36
25.4994 ریال8:56:21
25.4877 ریال8:49:19
25.5033 ریال8:42:20
25.4963 ریال8:28:20
25.5214 ریال8:21:20
25.5191 ریال8:07:24
25.5214 ریال7:56:19
25.5191 ریال7:49:19
25.5168 ریال7:42:21
25.5144 ریال7:28:19
25.5238 ریال7:14:19
25.5214 ریال7:07:20
25.5261 ریال7:00:32
25.5261 ریال7:00:31
25.5214 ریال6:56:20
25.5261 ریال6:49:18
25.5285 ریال6:42:21
25.5464 ریال6:35:23
25.5464 ریال6:35:22
25.5531 ریال6:21:19
25.5578 ریال6:14:54
25.5507 ریال6:09:25
25.561 ریال6:00:51
25.561 ریال6:00:51
25.5681 ریال5:58:10
25.5524 ریال5:42:20
25.5407 ریال5:35:20
25.5407 ریال5:35:19
25.5337 ریال5:28:20
25.5477 ریال5:14:20
25.5337 ریال5:00:38
25.5337 ریال5:00:38
25.5717 ریال4:49:19
25.6099 ریال4:42:20
25.6193 ریال4:35:19
25.6193 ریال4:35:19
25.6169 ریال4:28:18
25.624 ریال4:14:18
25.6287 ریال4:07:20
25.6146 ریال4:00:49
25.6146 ریال4:00:46
25.6122 ریال3:56:19
25.6169 ریال3:49:18
25.6146 ریال3:28:19
25.6075 ریال3:21:17
25.6052 ریال3:14:18
25.6005 ریال2:56:19
25.5981 ریال2:35:23
25.5981 ریال2:35:23
25.6028 ریال2:28:18
25.6005 ریال2:21:19
25.6028 ریال2:00:43
25.6028 ریال2:00:43
25.5958 ریال1:56:20
25.5981 ریال1:49:19
25.6052 ریال1:42:19
25.5981 ریال1:21:20
25.6028 ریال1:14:19
25.6052 ریال1:07:18
25.6028 ریال1:00:30
25.6028 ریال1:00:29
25.6005 ریال0:56:19
25.6052 ریال0:49:18
25.6028 ریال0:42:20
25.6005 ریال0:35:21
25.6005 ریال0:35:21
25.5958 ریال0:28:19
25.6005 ریال0:07:23
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی