شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

MYR/JPY Ask

  • نرخ فعلی:27.0504
  • بالاترین قیمت روز:27.0745
  • پایین ترین قیمت روز:26.9478
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.05
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.09%
  • نرخ بازگشایی بازار:26.977
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۴۲:۳۵
  • نرخ روز گذشته:26.9819
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.25%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0685

نمودار کندل استیک MYR/JPY Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک MYR/JPY Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
27.0504 ریال14:42:35
27.0554 ریال14:21:44
27.0578 ریال13:56:36
27.0529 ریال13:42:45
27.0504 ریال13:21:36
27.0637 ریال12:56:34
27.0504 ریال12:42:34
27.0554 ریال12:21:40
27.0694 ریال11:56:40
27.0745 ریال11:42:38
27.0621 ریال11:21:35
27.0743 ریال10:56:34
27.026 ریال10:42:38
27.046 ریال9:56:42
27.0484 ریال9:43:00
27.046 ریال9:21:49
27.0344 ریال8:56:29
27.0162 ریال8:42:27
27.0187 ریال8:21:32
27.0211 ریال7:56:26
27.026 ریال7:21:27
27.0194 ریال6:56:30
26.9963 ریال6:21:29
26.9806 ریال5:56:32
26.9593 ریال5:42:28
26.9544 ریال5:21:27
26.96 ریال4:56:27
26.9478 ریال4:42:25
26.9742 ریال4:21:25
26.9791 ریال3:56:24
27.0025 ریال3:42:24
27.0065 ریال3:21:26
26.9991 ریال2:56:22
26.9918 ریال2:42:22
26.9942 ریال2:21:22
26.9918 ریال1:56:22
26.9967 ریال1:42:23
26.9893 ریال1:21:21
26.9844 ریال0:56:23
26.9819 ریال0:42:25
26.977 ریال0:21:25
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات