شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

رینگیت مالزی / کرون دانمارک تقاضا

  • نرخ فعلی:1.554
  • بالاترین قیمت روز:1.5562
  • پایین ترین قیمت روز:1.5419
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.545
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۱:۲۲:۰۷
  • نرخ روز گذشته:1.5455
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.55%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0085

نمودار کندل استیک رینگیت مالزی / کرون دانمارک تقاضا در روز جاری

نمودار کندل استیک رینگیت مالزی / کرون دانمارک تقاضا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.554 ریال21:22:07
1.5543 ریال21:08:13
1.554 ریال20:57:08
1.5541 ریال20:43:18
1.5548 ریال20:36:28
1.5548 ریال20:36:28
1.5542 ریال20:22:09
1.5539 ریال20:08:25
1.5532 ریال19:57:28
1.5523 ریال19:43:10
1.552 ریال19:36:25
1.552 ریال19:36:25
1.5533 ریال19:22:08
1.5527 ریال19:08:10
1.5517 ریال18:57:18
1.5534 ریال18:43:08
1.5535 ریال18:36:20
1.5535 ریال18:36:15
1.5543 ریال18:22:07
1.554 ریال18:08:17
1.5561 ریال17:57:01
1.5554 ریال17:43:14
1.5562 ریال17:36:19
1.5562 ریال17:36:18
1.5558 ریال17:22:07
1.5547 ریال17:08:12
1.5535 ریال16:56:57
1.5536 ریال16:36:08
1.5536 ریال16:36:00
1.5534 ریال16:21:58
1.5536 ریال16:07:59
1.5533 ریال15:56:58
1.5539 ریال15:42:57
1.5549 ریال15:36:03
1.5549 ریال15:36:00
1.5537 ریال15:21:53
1.5535 ریال15:07:49
1.5549 ریال14:56:58
1.554 ریال14:42:55
1.5544 ریال14:36:00
1.5544 ریال14:35:57
1.5546 ریال14:21:52
1.5543 ریال14:07:54
1.5538 ریال13:56:54
1.5528 ریال13:42:49
1.5525 ریال13:35:54
1.5525 ریال13:35:53
1.5518 ریال13:21:48
1.5528 ریال13:07:47
1.5534 ریال12:56:49
1.5537 ریال12:42:43
1.5528 ریال12:35:52
1.5528 ریال12:35:47
1.5526 ریال12:21:41
1.5531 ریال11:56:47
1.5519 ریال11:42:43
1.5529 ریال11:35:49
1.5529 ریال11:35:48
1.5522 ریال11:21:19
1.5519 ریال11:07:20
1.5517 ریال10:56:19
1.5523 ریال10:42:20
1.5527 ریال10:35:20
1.5527 ریال10:35:20
1.5525 ریال10:21:19
1.5513 ریال10:07:20
1.5517 ریال9:56:18
1.5521 ریال9:42:18
1.5517 ریال9:35:24
1.5517 ریال9:35:24
1.552 ریال9:21:22
1.5517 ریال9:07:17
1.5498 ریال8:57:17
1.5494 ریال8:42:20
1.5497 ریال8:35:22
1.5497 ریال8:35:21
1.5496 ریال8:21:20
1.5499 ریال8:07:21
1.5501 ریال7:56:21
1.5513 ریال7:42:21
1.5493 ریال7:35:21
1.5493 ریال7:35:20
1.5475 ریال7:21:22
1.5479 ریال7:07:20
1.5461 ریال6:56:19
1.5462 ریال6:42:21
1.5445 ریال6:35:26
1.5445 ریال6:35:25
1.5442 ریال6:21:22
1.5419 ریال6:07:22
1.5439 ریال5:56:21
1.545 ریال5:42:20
1.5461 ریال5:35:21
1.5461 ریال5:35:20
1.5467 ریال5:21:20
1.5462 ریال5:07:18
1.545 ریال4:56:19
1.5442 ریال4:42:20
1.5441 ریال4:35:20
1.5441 ریال4:35:19
1.5444 ریال4:21:19
1.5432 ریال4:07:20
1.5435 ریال3:56:19
1.5434 ریال3:42:19
1.5436 ریال3:35:20
1.5436 ریال3:35:19
1.5437 ریال3:21:21
1.5444 ریال3:07:19
1.545 ریال2:56:19
1.5446 ریال2:42:20
1.5438 ریال2:28:17
1.5434 ریال2:21:19
1.5435 ریال2:07:21
1.5432 ریال1:56:19
1.5431 ریال1:42:20
1.543 ریال1:28:16
1.5431 ریال1:21:16
1.5427 ریال1:07:17
1.5431 ریال0:42:16
1.5428 ریال0:28:15
1.5427 ریال0:21:17
1.545 ریال0:07:17
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی