شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

MXN/ZAR Bid

شاخص بازگشایی کمترین بیشترین پایانی تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / راند آفریقای جنوبی 17.5003 17.4929 17.5114 17.4929 (0.04%) 0.0078 ۰۰:۱۲:۰۴
پزو مکزیک / دلار 0.045 0.045 0.0451 0.0451 (0%) 0 ۰۰:۱۲:۰۴
درهم امارات / راند آفریقای جنوبی 4.7691 4.7691 4.7691 4.7691 (0.32%) 0.0151 ۰۰:۰۷:۱۶
پزوی مکزیک / درهم امارات 0.1655 0.1655 0.1655 0.1655 (0.18%) 0.0003 ۰۰:۰۷:۱۹
دلار استرالیا / راند آفریقای جنوبی تقاضا 11.6217 11.6217 11.6217 11.6217 (0.04%) 0.0046 ۰۰:۰۷:۱۶
پزوی مکزیک / دلار استرالیا تقاضا 0 0.0675 0.0679 0.0679 (0%) 0 ۸ خرداد
پزوی آرژانتین / راند آفریقای جنوبی تقاضا 0.2559 0.2559 0.2559 0.2559 (0.2%) 0.0005 ۰۰:۰۷:۱۶
پزوی مکزیک / پزوی آرژانتین تقاضا 3.0839 3.0839 3.0839 3.0839 (0.17%) 0.0051 ۰۰:۰۷:۱۷
پزوی مکزیک / دلار باربادوس تقاضا 0.0919 0.0919 0.0919 0.0919 (0.22%) 0.0002 ۰۰:۰۷:۲۰
پزوی مکزیک / بولیویانو بولیوی تقاضا 0.3145 0.3145 0.3145 0.3145 (0.16%) 0.0005 ۰۰:۰۷:۲۰
رئال برزیل / راند آفریقای جنوبی تقاضا 3.2635 3.2635 3.2635 3.2635 (0.15%) 0.005 ۰۰:۰۷:۱۶
پزوی مکزیک / رئال برزیل تقاضا 0.2417 0.2417 0.2417 0.2417 (0.12%) 0.0003 ۰۰:۰۷:۱۷
پوله بوتسوانا / راند آفریقای جنوبی تقاضا 1.4884 1.4884 1.4884 1.4884 (0.18%) 0.0027 ۰۰:۰۷:۱۶
دلار کانادا / راند آفریقای جنوبی تقاضا 12.71 12.71 12.71 12.71 (0.14%) 0.0173 ۰۰:۰۷:۱۶
پزوی مکزیک / دلار کانادا تقاضا 0.0621 0.0621 0.0621 0.0621 (0.16%) 0.0001 ۰۰:۰۷:۱۷
فرانک سوییس / راند آفریقای جنوبی تقاضا 18.1634 18.1634 18.1634 18.1634 (0.16%) 0.0282 ۰۰:۰۷:۱۶
پزوی مکزیک / فرانک سوییس تقاضا 0.0434 0.0434 0.0434 0.0434 (0.23%) 0.0001 ۰۰:۰۷:۱۷
پزوی مکزیک / پزو شیلی تقاضا 36.45 36.45 36.45 36.45 (0.03%) 0.01 ۰۰:۰۷:۱۷
یوان چین / راند آفریقای جنوبی تقاضا 2.4509 2.4509 2.4509 2.4509 (0.21%) 0.0051 ۰۰:۰۷:۱۶
پزوی مکزیک / یوان چین تقاضا 0.3221 0.3221 0.3221 0.3221 (0.16%) 0.0005 ۰۰:۰۷:۲۱
پزوی مکزیک / پزوی کلمبیا تقاضا 166.78 166.78 166.78 166.78 (0.15%) 0.25 ۰۰:۰۷:۱۷
پزوی مکزیک / کرون چک تقاضا 1.0986 1.0986 1.0986 1.0986 (0.05%) 0.0006 ۰۰:۰۷:۱۷
کرون دانمارک / راند آفریقای جنوبی تقاضا 2.6008 2.6008 2.6008 2.6008 (0.1%) 0.0027 ۰۰:۰۷:۱۶
پزوی مکزیک / کرون دانمارک تقاضا 0.3034 0.3034 0.3034 0.3034 (0.03%) 0.0001 ۰۰:۰۷:۱۷
پزوی مکزیک / پوند مصر تقاضا 0.7159 0.7159 0.7159 0.7159 (0.13%) 0.0009 ۰۰:۰۷:۲۱
یورو / راند آفریقای جنوبی تقاضا 19.3889 19.3889 19.3889 19.3889 (0.05%) 0.0099 ۰۰:۰۷:۱۶
پزوی مکزیک / یورو تقاضا 0 0.0406 0.0408 0.0407 (0%) 0 ۸ خرداد
پوند انگلیس / راند آفریقای جنوبی تقاضا 21.5792 21.5792 21.5792 21.5792 (0.1%) 0.0207 ۰۰:۰۷:۱۶
پزوی مکزیک / پوند انگلیس تقاضا 0 0.0364 0.0367 0.0366 (0%) 0 ۸ خرداد
دلار هنگ کنگ / راند آفریقای جنوبی تقاضا 2.2585 2.2585 2.2585 2.2585 (0.19%) 0.0043 ۰۰:۰۷:۱۶
پزوی مکزیک / دلار هنگ کنگ تقاضا 0.3493 0.3493 0.3493 0.3493 (0.14%) 0.0005 ۰۰:۰۷:۱۷
پزوی مکزیک / فورینت مجارستان تقاضا 14.21 14.21 14.21 14.21 (0.07%) 0.01 ۰۰:۰۷:۲۲
پزوی مکزیک / روپیه اندونزی تقاضا 664.77 664.77 664.77 664.77 (0.12%) 0.8 ۰۰:۰۷:۲۲
روپیه هند / راند آفریقای جنوبی تقاضا 0.2315 0.2315 0.2315 0.2315 (0.22%) 0.0005 ۰۰:۰۷:۱۶
پزوی مکزیک / روپیه هند تقاضا 3.4092 3.4092 3.4092 3.4092 (0.12%) 0.0041 ۰۰:۰۷:۲۲
پزوی مکزیک / کرونا ایسلند تقاضا 6.1413 6.1413 6.1413 6.1413 (0.05%) 0.0029 ۰۰:۰۷:۲۲
پزوی مکزیک / دلار جامائیکا تقاضا 6.5328 6.5328 6.5328 6.5328 (0.09%) 0.0061 ۰۰:۰۷:۲۲
پزوی مکزیک / ین ژاپن تقاضا 4.8504 4.8504 4.8504 4.8504 (0.11%) 0.0054 ۰۰:۰۷:۱۷
ین ژاپن / راند آفریقای جنوبی تقاضا 0.1628 0.1628 0.1628 0.1628 (0.25%) 0.0004 ۰۰:۰۷:۱۶
پزوی مکزیک / شیلینگ کنیا تقاضا 4.8233 4.8233 4.8233 4.8233 (0.09%) 0.0042 ۰۰:۰۷:۲۲
وون کره جنوبی / راند آفریقای جنوبی تقاضا 1.4153 1.4153 1.4153 1.4153 (0.08%) 0.0012 ۰۰:۰۷:۱۶
پزوی مکزیک / وون کره جنوبی تقاضا 55.76 55.76 55.76 55.76 (0.05%) 0.03 ۰۰:۰۷:۲۲
پزوی مکزیک / پوند لبنانتقاضا 68.41 68.41 68.41 68.41 (0.1%) 0.07 ۰۰:۰۷:۲۲
پزوی مکزیک / روپیه سریلانکا تقاضا 8.398 8.398 8.398 8.398 (0.09%) 0.0079 ۰۰:۰۷:۲۲
پزوی مکزیک / درهم مراکش تقاضا 0.4421 0.4421 0.4421 0.4421 (0.14%) 0.0006 ۰۰:۰۷:۲۲
پزوی مکزیک / راند آفریقای جنوبی تقاضا 0.7877 0.7877 0.7877 0.7877 (0.17%) 0.0013 ۰۰:۰۷:۱۶
پزوی مکزیک / رینگیت مالزی تقاضا 0.1961 0.1961 0.1961 0.1961 (0.1%) 0.0002 ۰۰:۰۷:۲۲
پزوی مکزیک / دلار نامبیا تقاضا 0.7885 0.7885 0.7885 0.7885 (0.05%) 0.0004 ۰۰:۰۷:۲۲
پزوی مکزیک / کرون نروژ تقاضا 0.4407 0.4407 0.4407 0.4407 (0.02%) 0.0001 ۰۰:۰۷:۲۲
پزوی مکزیک / روپیه نپال تقاضا 5.4609 5.4609 5.4609 5.4609 (0.11%) 0.0058 ۰۰:۰۷:۲۲
پزوی مکزیک / دلار نیوزیلند تقاضا 0 0.0722 0.0727 0.0726 (0%) 0 ۸ خرداد
پزوی مکزیک / بولبوا پاناما تقاضا 0 0.0447 0.0453 0.0451 (0%) 0 ۸ خرداد
پزوی مکزیک / پزو فیلیپین تقاضا 2.2779 2.2779 2.2779 2.2779 (0.11%) 0.0024 ۰۰:۰۷:۲۲
پزوی مکزیک / روپیه پاکستانتقاضا 7.2829 7.2829 7.2829 7.2829 (0.11%) 0.0077 ۰۰:۰۷:۲۲
پزوی مکزیک / زلوتی لهستان تقاضا 0.181 0.181 0.181 0.181 (0.11%) 0.0002 ۰۰:۰۷:۱۷
پزوی مکزیک / ریال قطر تقاضا 0.1653 0.1653 0.1653 0.1653 (0.12%) 0.0002 ۰۰:۰۷:۲۲
پزوی مکزیک / لئو رومانی تقاضا 0.1971 0.1971 0.1971 0.1971 (0.05%) 0.0001 ۰۰:۰۷:۲۲
پزوی مکزیک / روبل روسیه تقاضا 3.1746 3.1746 3.1746 3.1746 (0.14%) 0.0043 ۰۰:۰۷:۱۷
پزوی مکزیک / ریال عربستان تقاضا 0.1693 0.1693 0.1693 0.1693 (0.18%) 0.0003 ۰۰:۰۷:۲۲
پزوی مکزیک / کرون سوئد تقاضا 0.4283 0.4283 0.4283 0.4283 (0.16%) 0.0007 ۰۰:۰۷:۲۲
پزوی مکزیک / دلار سنگاپور تقاضا 0.0639 0.0639 0.0639 0.0639 (0.16%) 0.0001 ۰۰:۰۷:۱۶
پزوی مکزیک / بات تایلند تقاضا 1.4352 1.4352 1.4352 1.4352 (0.15%) 0.0022 ۰۰:۰۷:۲۲
پزوی مکزیک / لیره ترکیه تقاضا 0.3069 0.3069 0.3069 0.3069 (0.2%) 0.0006 ۰۰:۰۷:۲۲
پزوی مکزیک / دلار تایوان تقاضا 1.3504 1.3504 1.3504 1.3504 (0.2%) 0.0027 ۰۰:۰۷:۲۲
پزوی مکزیک / بولیوار ونزوئلا تقاضا 8816.3762 8816.3762 8816.3762 8816.3762 (0.29%) 25.6469 ۰۰:۰۷:۲۲
پزوی مکزیک / فرانک آفریقا تقاضا 26.81 26.81 26.81 26.81 (0.3%) 0.08 ۰۰:۰۷:۲۲
پزوی مکزیک / دلار کارائیب شرقی تقاضا 0.1223 0.1223 0.1223 0.1223 (0.33%) 0.0004 ۰۰:۰۷:۲۲
پزوی مکزیک / فرانک آفریقای غربی تقاضا 26.96 26.96 26.96 26.96 (0.3%) 0.08 ۰۰:۰۷:۲۲
پزوی مکزیک / گورانی پاراگوئه تقاضا 299.58 299.58 299.58 299.58 (0.09%) 0.28 ۰۰:۰۷:۲۲
پزوی مکزیک / پزو اوروئوگه تقاضا 1.9477 1.9477 1.9477 1.9477 (0.09%) 0.0018 ۰۰:۰۷:۲۲
پزوی مکزیک / سول پرو تقاضا 0.155 0.155 0.155 0.155 (0.06%) 0.0001 ۰۰:۰۷:۱۷
رینگیت مالزی / راند آفریقای جنوبی تقاضا 4.0267 4.0267 4.0267 4.0267 (0.13%) 0.0051 ۰۰:۰۷:۱۶
کرون نروژ / راند آفریقای جنوبی تقاضا 1.7903 1.7903 1.7903 1.7903 (0.07%) 0.0012 ۰۰:۰۷:۱۶
دلار نیوزیلند / راند آفریقای جنوبی تقاضا 10.8705 10.8705 10.8705 10.8705 (0.03%) 0.0035 ۰۰:۰۷:۱۶
پزو فیلیپین / راند آفریقای جنوبی تقاضا 0.3465 0.3465 0.3465 0.3465 (0.17%) 0.0006 ۰۰:۰۷:۲۳
زلوتی لهستان / راند آفریقای جنوبی تقاضا 4.3577 4.3577 4.3577 4.3577 (0.11%) 0.0048 ۰۰:۰۷:۲۳
روبل روسیه / راند آفریقای جنوبی تقاضا 0.2485 0.2485 0.2485 0.2485 (0.16%) 0.0004 ۰۰:۰۷:۱۶
ریال عربستان / راند آفریقای جنوبی تقاضا 4.6618 4.6618 4.6618 4.6618 (0.19%) 0.009 ۰۰:۰۷:۲۳
کرون سوئد / راند آفریقای جنوبی تقاضا 1.839 1.839 1.839 1.839 (0.05%) 0.0009 ۰۰:۰۷:۱۶
دلار سنگاپور / راند آفریقای جنوبی تقاضا 12.3501 12.3501 12.3501 12.3501 (0.13%) 0.0163 ۰۰:۰۷:۱۶
بات تایلند / راند آفریقای جنوبی تقاضا 0.5498 0.5498 0.5498 0.5498 (0.13%) 0.0007 ۰۰:۰۷:۱۶
لیره ترکیه / راند آفریقای جنوبی تقاضا 2.5696 2.5696 2.5696 2.5696 (0.09%) 0.0023 ۰۰:۰۷:۱۶
دلار تایوان / راند آفریقای جنوبی تقاضا 0.5836 0.5836 0.5836 0.5836 (0.09%) 0.0005 ۰۰:۰۷:۱۶
بولیوار ونزوئلا / راند آفریقای جنوبی تقاضا 0 0.0001 0.0001 0.0001 (0%) 0 ۲ اردیبهشت
پزوی کلمبیا / راند آفریقای جنوبی تقاضا 0 0.0047 0.0047 0.0047 (0%) 0 ۸ خرداد
کرون چک / راند آفریقای جنوبی تقاضا 0 0.7041 0.7061 0.7041 (0%) 0 ۸ خرداد
پوند مصر / راند آفریقای جنوبی تقاضا 0 1.094 1.094 1.094 (0%) 0 ۸ خرداد
سدی غنا / راند آفریقای جنوبی تقاضا 0 3.0112 3.0112 3.0112 (0%) 0 ۷ خرداد
طلا / راند آفریقای جنوبی تقاضا 0 29778.2 29778.2 29778.2 (0%) 0 ۸ خرداد
فورینت مجارستان / راند آفریقای جنوبی تقاضا 0 0.0547 0.0547 0.0547 (0%) 0 ۸ خرداد
روپیه اندونزی / راند آفریقای جنوبی تقاضا 0 0.1177 0.1178 0.1177 (0%) 0 ۸ خرداد
شیلینگ کنیا / راند آفریقای جنوبی تقاضا 0 0.1595 0.1595 0.1595 (0%) 0 ۸ خرداد
کواچا مالاوی / راند آفریقای جنوبی تقاضا 0 0.0236 0.0236 0.0236 (0%) 0 ۷ خرداد
روپیه موریس / راند آفریقای جنوبی تقاضا 0 0.422 0.4226 0.422 (0%) 0 ۸ خرداد
درهم مراکش / راند آفریقای جنوبی تقاضا 0 1.7645 1.7645 1.7645 (0%) 0 ۸ خرداد
نایرای نیجریه / راند آفریقای جنوبی تقاضا 0 0.0447 0.0447 0.0447 (0%) 0 ۸ خرداد
ریال عمان / راند آفریقای جنوبی تقاضا 0 44.9868 44.9868 44.9868 (0%) 0 ۸ خرداد
روپیه پاکستان / راند آفریقای جنوبی تقاضا 0 0.1075 0.1075 0.1075 (0%) 0 ۸ خرداد
گورانی پاراگوئه / راند آفریقای جنوبی تقاضا 0 0.0026 0.0026 0.0026 (0%) 0 ۶ خرداد
ریال قطر / راند آفریقای جنوبی تقاضا 0 4.7821 4.7821 4.7821 (0%) 0 ۸ خرداد
لئو رومانی / راند آفریقای جنوبی تقاضا 0 3.9574 3.9574 3.9574 (0%) 0 ۸ خرداد
فرانک رواندا / راند آفریقای جنوبی تقاضا 0 0.0182 0.0182 0.0182 (0%) 0 ۷ خرداد
نقره / راند آفریقای جنوبی تقاضا 0 299.82 299.82 299.82 (0%) 0 ۸ خرداد
روپیه سریلانکا / راند آفریقای جنوبی تقاضا 0 0.0929 0.0929 0.0929 (0%) 0 ۸ خرداد
لیلانگنی سویس / راند آفریقای جنوبی تقاضا 0 0.9995 0.9995 0.9995 (0%) 0 ۸ خرداد
دینار تونس / راند آفریقای جنوبی تقاضا 0 6.0567 6.0567 6.0567 (0%) 0 ۸ خرداد
شیلینگ تانزانیا / راند آفریقای جنوبی تقاضا 0 0.0075 0.0075 0.0075 (0%) 0 ۷ خرداد
شیلینگ اوگانادا / راند آفریقای جنوبی تقاضا 0 0.0046 0.0046 0.0046 (0%) 0 ۶ خرداد
واچای زامبیا / راند آفریقای جنوبی تقاضا 0 0.9763 0.9763 0.9763 (0%) 0 ۷ خرداد
دلار نامبیا / راند آفریقای جنوبی تقاضا 0 0.986 0.986 0.986 (0%) 0 ۱۰ بهمن
لسوتو لوتی / راند آفریقای جنوبی تقاضا 0 0.9833 0.9833 0.9833 (0%) 0 ۱۰ بهمن
کواچا زامبیا / راند آفریقای جنوبی تقاضا 0 0.0026 0.0026 0.0026 (0%) 0 ۱۰ بهمن
پزو اوروئوگه / راند آفریقای جنوبی تقاضا 0 0.4615 0.4615 0.4615 (0%) 0 ۱۰ بهمن
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی