شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

MXN/ZAR Ask

  • نرخ فعلی:0.7552
  • بالاترین قیمت روز:0.7681
  • پایین ترین قیمت روز:0.7498
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:1.59%
  • نرخ بازگشایی بازار:0.7642
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۰۷:۳۷
  • نرخ روز گذشته:0.7646
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.24%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0094

نمودار کندل استیک MXN/ZAR Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک MXN/ZAR Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.7552 ریال14:07:37
0.7575 ریال13:42:33
0.7577 ریال13:21:33
0.7593 ریال13:01:31
0.7593 ریال13:01:31
0.7592 ریال12:42:28
0.7572 ریال12:28:28
0.7571 ریال12:07:33
0.7543 ریال11:49:30
0.7528 ریال11:28:26
0.7565 ریال11:07:18
0.7523 ریال10:49:18
0.7498 ریال10:28:18
0.7512 ریال10:07:17
0.7535 ریال9:49:17
0.7528 ریال9:28:18
0.7538 ریال9:07:15
0.7572 ریال8:49:16
0.7566 ریال8:28:15
0.7576 ریال8:07:15
0.7566 ریال7:49:13
0.7607 ریال7:14:12
0.7623 ریال6:49:15
0.7643 ریال6:28:14
0.7655 ریال5:49:15
0.7672 ریال5:28:13
0.7607 ریال5:07:12
0.7635 ریال4:49:13
0.7636 ریال4:28:13
0.766 ریال4:07:12
0.7681 ریال3:42:13
0.7636 ریال3:28:13
0.7607 ریال3:14:12
0.7627 ریال2:42:14
0.761 ریال2:21:14
0.7644 ریال2:00:21
0.7644 ریال2:00:21
0.7641 ریال1:42:12
0.7627 ریال1:07:11
0.7642 ریال0:07:13
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی