شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پزوی مکزیک / پزو اوروگوئه

  • نرخ فعلی:1.9635
  • بالاترین قیمت روز:1.9857
  • پایین ترین قیمت روز:1.9566
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.35%
  • نرخ بازگشایی بازار:1.9808
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۳:۳۵:۴۴
  • نرخ روز گذشته:1.9807
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.88%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0172

نمودار کندل استیک پزوی مکزیک / پزو اوروگوئه در روز جاری

نمودار کندل استیک پزوی مکزیک / پزو اوروگوئه در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.9635 ریال23:35:44
1.9635 ریال23:35:44
1.9643 ریال23:28:36
1.9636 ریال23:21:34
1.9629 ریال23:14:35
1.9644 ریال23:01:01
1.9644 ریال23:01:00
1.9647 ریال22:56:30
1.9646 ریال22:49:29
1.9649 ریال22:42:31
1.9636 ریال22:35:33
1.9636 ریال22:35:32
1.9643 ریال22:28:33
1.961 ریال22:21:28
1.9597 ریال22:14:28
1.961 ریال22:07:31
1.9602 ریال22:00:54
1.9602 ریال22:00:52
1.962 ریال21:56:30
1.9613 ریال21:49:30
1.9612 ریال21:42:31
1.9618 ریال21:35:33
1.9618 ریال21:35:32
1.9607 ریال21:28:30
1.9601 ریال21:21:29
1.9607 ریال21:14:28
1.9603 ریال21:07:34
1.963 ریال20:49:29
1.9643 ریال20:42:36
1.9646 ریال20:35:37
1.9646 ریال20:35:37
1.9636 ریال20:28:31
1.9604 ریال20:14:30
1.9569 ریال20:07:36
1.9566 ریال20:01:18
1.9566 ریال20:01:16
1.965 ریال19:56:33
1.9671 ریال19:49:29
1.9737 ریال19:42:35
1.975 ریال19:35:35
1.975 ریال19:35:34
1.9753 ریال19:28:32
1.9757 ریال19:21:34
1.9748 ریال19:14:30
1.9705 ریال19:07:31
1.9703 ریال19:00:57
1.9703 ریال19:00:57
1.9691 ریال18:56:32
1.9671 ریال18:49:29
1.9648 ریال18:35:33
1.9648 ریال18:35:32
1.9651 ریال18:28:31
1.965 ریال18:21:33
1.9712 ریال18:14:31
1.9748 ریال18:07:41
1.9751 ریال18:01:34
1.9751 ریال18:01:32
1.9726 ریال17:56:31
1.9677 ریال17:49:29
1.9664 ریال17:42:35
1.9657 ریال17:35:36
1.9657 ریال17:35:36
1.9646 ریال17:28:31
1.9608 ریال17:21:29
1.9615 ریال17:14:32
1.9682 ریال17:07:32
1.9667 ریال17:00:57
1.9667 ریال17:00:57
1.9702 ریال16:56:32
1.9813 ریال16:49:27
1.9816 ریال16:42:34
1.9825 ریال16:35:35
1.9825 ریال16:35:34
1.9779 ریال16:28:30
1.9742 ریال16:21:30
1.9725 ریال16:14:30
1.9714 ریال16:07:32
1.9715 ریال16:01:03
1.9715 ریال16:01:00
1.9711 ریال15:56:30
1.9722 ریال15:49:29
1.968 ریال15:42:30
1.9669 ریال15:35:36
1.9669 ریال15:35:36
1.9627 ریال15:28:28
1.9651 ریال15:21:28
1.9653 ریال15:14:26
1.9693 ریال15:07:32
1.969 ریال15:00:50
1.969 ریال15:00:47
1.9697 ریال14:56:31
1.9684 ریال14:49:28
1.9687 ریال14:42:30
1.9681 ریال14:35:32
1.967 ریال14:35:31
1.9671 ریال14:28:29
1.9662 ریال14:21:30
1.9665 ریال14:14:27
1.9662 ریال14:07:35
1.9674 ریال14:00:51
1.9674 ریال14:00:51
1.9682 ریال13:56:27
1.9708 ریال13:49:28
1.9699 ریال13:42:29
1.9696 ریال13:35:32
1.9696 ریال13:35:31
1.9697 ریال13:28:31
1.9691 ریال13:21:29
1.9699 ریال13:14:27
1.9703 ریال13:07:30
1.9689 ریال13:00:47
1.9689 ریال13:00:47
1.9706 ریال12:56:26
1.97 ریال12:49:26
1.9697 ریال12:42:29
1.9706 ریال12:35:30
1.9706 ریال12:35:30
1.9684 ریال12:28:27
1.9687 ریال12:21:26
1.9708 ریال12:14:27
1.9655 ریال12:07:32
1.9687 ریال12:00:59
1.9687 ریال12:00:59
1.9632 ریال11:56:26
1.9656 ریال11:49:24
1.9645 ریال11:42:27
1.9655 ریال11:35:29
1.9655 ریال11:35:29
1.9658 ریال11:28:26
1.964 ریال11:21:23
1.9681 ریال11:14:21
1.9697 ریال11:07:22
1.9712 ریال11:00:39
1.9712 ریال11:00:39
1.9752 ریال10:56:21
1.9763 ریال10:49:20
1.977 ریال10:42:21
1.9764 ریال10:35:23
1.9764 ریال10:35:23
1.976 ریال10:28:19
1.9766 ریال10:14:20
1.9779 ریال10:07:22
1.9778 ریال10:00:45
1.9778 ریال10:00:45
1.9772 ریال9:56:21
1.9779 ریال9:49:19
1.9784 ریال9:42:21
1.9764 ریال9:35:22
1.9764 ریال9:35:21
1.9767 ریال9:28:22
1.9771 ریال9:14:20
1.9763 ریال9:07:18
1.976 ریال8:56:22
1.9763 ریال8:49:19
1.9777 ریال8:35:20
1.9777 ریال8:35:20
1.9775 ریال8:28:21
1.9779 ریال8:21:20
1.9784 ریال7:56:20
1.9783 ریال7:49:19
1.978 ریال7:42:21
1.9778 ریال7:35:21
1.9778 ریال7:35:20
1.978 ریال7:28:20
1.9785 ریال7:14:20
1.978 ریال7:07:21
1.9788 ریال7:00:33
1.9788 ریال7:00:32
1.978 ریال6:56:20
1.9785 ریال6:49:18
1.9782 ریال6:42:22
1.979 ریال6:35:23
1.979 ریال6:35:22
1.98 ریال6:28:21
1.979 ریال6:21:19
1.9792 ریال6:14:55
1.9812 ریال6:09:32
1.9808 ریال6:00:54
1.9808 ریال6:00:53
1.9817 ریال5:58:14
1.9822 ریال5:49:20
1.9813 ریال5:42:21
1.9799 ریال5:35:20
1.9799 ریال5:35:20
1.9784 ریال5:28:20
1.9802 ریال5:14:20
1.9808 ریال5:00:39
1.9808 ریال5:00:38
1.9813 ریال4:49:20
1.9828 ریال4:42:21
1.9846 ریال4:35:20
1.9846 ریال4:35:19
1.985 ریال4:28:18
1.9855 ریال4:21:19
1.9857 ریال4:14:19
1.9856 ریال4:07:21
1.9857 ریال4:00:50
1.9857 ریال4:00:48
1.9853 ریال3:56:19
1.9855 ریال3:49:19
1.9843 ریال3:42:19
1.9838 ریال3:14:18
1.981 ریال3:00:32
1.981 ریال3:00:32
1.9812 ریال2:56:20
1.9814 ریال2:49:18
1.9799 ریال2:42:23
1.9803 ریال2:35:23
1.9803 ریال2:35:23
1.9805 ریال2:14:20
1.9806 ریال2:07:21
1.9784 ریال1:49:19
1.9798 ریال1:42:20
1.9803 ریال1:35:20
1.9803 ریال1:35:19
1.9802 ریال1:28:19
1.98 ریال1:21:20
1.9809 ریال1:14:19
1.9812 ریال1:07:19
1.981 ریال1:00:31
1.981 ریال1:00:30
1.9828 ریال0:56:20
1.983 ریال0:49:18
1.9834 ریال0:42:21
1.9837 ریال0:35:22
1.9837 ریال0:35:22
1.983 ریال0:28:20
1.9829 ریال0:21:22
1.9818 ریال0:14:18
1.9808 ریال0:07:23
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی