شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

MXN/TRY Ask

  • نرخ فعلی:0.3146
  • بالاترین قیمت روز:0.3146
  • پایین ترین قیمت روز:0.3143
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.3144
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۴۲:۲۵
  • نرخ روز گذشته:0.3145
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.03%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک MXN/TRY Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک MXN/TRY Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.3146 ریال4:42:25
0.3143 ریال4:21:30
0.3144 ریال3:56:27
0.3146 ریال3:21:25
0.3144 ریال2:56:24
0.3143 ریال2:21:26
0.3144 ریال1:42:27
0.3145 ریال1:21:29
0.3144 ریال0:56:26
0.3145 ریال0:42:23
0.3144 ریال0:21:25
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات