شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پزوی مکزیک / کرون سوئد

  • نرخ فعلی:0.4192
  • بالاترین قیمت روز:0.4282
  • پایین ترین قیمت روز:0.419
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.4258
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۳:۰۱:۰۱
  • نرخ روز گذشته:0.4259
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.6%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0067

نمودار کندل استیک پزوی مکزیک / کرون سوئد در روز جاری

نمودار کندل استیک پزوی مکزیک / کرون سوئد در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.4192 ریال23:01:01
0.4192 ریال23:01:00
0.4194 ریال22:49:29
0.4193 ریال22:42:31
0.4195 ریال22:35:33
0.4195 ریال22:35:32
0.4199 ریال22:28:32
0.4194 ریال22:21:28
0.419 ریال22:07:31
0.4194 ریال22:00:54
0.4194 ریال22:00:52
0.4195 ریال21:56:30
0.4196 ریال21:49:30
0.4198 ریال21:42:31
0.4199 ریال21:28:30
0.4197 ریال21:14:28
0.42 ریال21:00:47
0.42 ریال21:00:47
0.4204 ریال20:56:32
0.4202 ریال20:49:29
0.4206 ریال20:42:36
0.4209 ریال20:35:36
0.4209 ریال20:35:36
0.4206 ریال20:28:31
0.4201 ریال20:14:30
0.4193 ریال20:07:35
0.4198 ریال20:01:18
0.4198 ریال20:01:16
0.4203 ریال19:56:33
0.421 ریال19:49:29
0.4211 ریال19:42:35
0.421 ریال19:35:35
0.421 ریال19:35:34
0.4221 ریال19:28:32
0.4226 ریال19:21:34
0.423 ریال19:14:30
0.4231 ریال19:07:31
0.4229 ریال19:00:57
0.4229 ریال19:00:57
0.423 ریال18:56:32
0.4235 ریال18:49:29
0.4227 ریال18:35:33
0.4227 ریال18:35:31
0.4231 ریال18:28:31
0.4233 ریال18:21:33
0.4235 ریال18:14:31
0.424 ریال18:07:41
0.4242 ریال18:01:34
0.4242 ریال18:01:32
0.4238 ریال17:56:30
0.4232 ریال17:49:29
0.4235 ریال17:42:34
0.4232 ریال17:35:36
0.4232 ریال17:35:36
0.423 ریال17:28:31
0.4228 ریال17:21:29
0.4231 ریال17:14:32
0.4234 ریال17:00:57
0.4234 ریال17:00:56
0.4235 ریال16:56:31
0.4255 ریال16:49:27
0.4251 ریال16:42:33
0.4249 ریال16:35:35
0.4249 ریال16:35:34
0.426 ریال16:28:30
0.4257 ریال16:21:30
0.4258 ریال16:14:30
0.426 ریال16:07:32
0.4258 ریال16:01:02
0.4258 ریال16:01:00
0.426 ریال15:56:30
0.4265 ریال15:49:28
0.4257 ریال15:42:29
0.4255 ریال15:35:36
0.4255 ریال15:35:36
0.4246 ریال15:28:28
0.425 ریال15:14:26
0.4259 ریال14:49:28
0.4258 ریال14:42:30
0.4259 ریال14:35:32
0.4257 ریال14:35:31
0.4258 ریال14:28:29
0.4255 ریال14:21:30
0.4258 ریال14:14:27
0.426 ریال14:07:35
0.4261 ریال14:00:51
0.4261 ریال14:00:51
0.4262 ریال13:56:27
0.4265 ریال13:49:28
0.4267 ریال13:35:32
0.4267 ریال13:35:31
0.4269 ریال13:28:31
0.4268 ریال13:21:29
0.4272 ریال13:14:27
0.4273 ریال13:07:29
0.427 ریال13:00:47
0.427 ریال13:00:47
0.4269 ریال12:56:26
0.4271 ریال12:49:26
0.427 ریال12:35:30
0.427 ریال12:35:30
0.4264 ریال12:28:27
0.4266 ریال12:21:26
0.4267 ریال12:14:27
0.4258 ریال12:07:32
0.4251 ریال12:00:59
0.4251 ریال12:00:59
0.4249 ریال11:56:26
0.4253 ریال11:49:24
0.425 ریال11:42:27
0.4254 ریال11:35:29
0.4254 ریال11:35:28
0.4253 ریال11:21:23
0.4258 ریال11:14:21
0.426 ریال11:00:39
0.426 ریال11:00:39
0.4267 ریال10:49:20
0.4269 ریال10:42:21
0.4268 ریال10:35:23
0.4268 ریال10:35:23
0.427 ریال10:28:19
0.4268 ریال10:21:19
0.4269 ریال10:14:20
0.4271 ریال10:07:22
0.4272 ریال10:00:45
0.4272 ریال10:00:45
0.427 ریال9:56:21
0.4271 ریال9:49:19
0.4273 ریال9:42:21
0.427 ریال9:28:22
0.4271 ریال9:21:19
0.427 ریال9:07:18
0.4269 ریال9:00:36
0.4269 ریال9:00:36
0.427 ریال8:49:19
0.4272 ریال8:42:20
0.4273 ریال8:35:20
0.4273 ریال8:35:20
0.4271 ریال8:28:20
0.4274 ریال8:21:20
0.4273 ریال8:14:19
0.4275 ریال8:07:24
0.4274 ریال7:56:20
0.4275 ریال7:49:19
0.4274 ریال7:35:21
0.4274 ریال7:35:20
0.4275 ریال7:21:23
0.4274 ریال7:14:19
0.427 ریال7:07:21
0.4273 ریال7:00:33
0.4273 ریال7:00:32
0.4271 ریال6:35:23
0.4271 ریال6:35:22
0.4274 ریال6:28:21
0.4272 ریال6:21:19
0.4275 ریال6:09:30
0.4277 ریال5:58:13
0.428 ریال5:49:20
0.4277 ریال5:42:21
0.4275 ریال5:35:20
0.4275 ریال5:35:20
0.4273 ریال5:28:20
0.4277 ریال5:14:20
0.4274 ریال5:00:38
0.4274 ریال5:00:38
0.4273 ریال4:49:19
0.4275 ریال4:42:20
0.4278 ریال4:28:18
0.428 ریال4:21:19
0.4281 ریال4:14:18
0.4282 ریال4:07:21
0.428 ریال4:00:50
0.428 ریال4:00:47
0.4279 ریال3:49:19
0.4276 ریال3:42:19
0.4275 ریال3:35:21
0.4275 ریال3:35:20
0.4276 ریال3:28:19
0.4275 ریال3:21:17
0.4276 ریال3:14:18
0.427 ریال3:07:17
0.4269 ریال3:00:32
0.4269 ریال3:00:32
0.427 ریال2:56:20
0.4272 ریال2:49:18
0.4267 ریال2:42:23
0.4266 ریال2:28:18
0.4269 ریال2:21:19
0.4271 ریال2:14:20
0.4272 ریال2:07:21
0.4268 ریال1:56:20
0.4269 ریال1:49:19
0.4272 ریال1:42:20
0.4266 ریال1:35:20
0.4266 ریال1:35:19
0.4265 ریال1:28:19
0.4264 ریال1:21:20
0.4267 ریال1:14:19
0.4266 ریال1:07:19
0.4265 ریال1:00:30
0.4265 ریال1:00:29
0.4268 ریال0:56:20
0.427 ریال0:49:18
0.4269 ریال0:35:22
0.4269 ریال0:35:21
0.4264 ریال0:21:22
0.4262 ریال0:14:18
0.4258 ریال0:07:23
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی