شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پزوی مکزیک / ریال قطر تقاضا

  • نرخ فعلی:0.1651
  • بالاترین قیمت روز:0.1655
  • پایین ترین قیمت روز:0.1636
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.1653
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۳۵:۲۷
  • نرخ روز گذشته:0.1655
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.24%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0004

نمودار کندل استیک پزوی مکزیک / ریال قطر تقاضا در روز جاری

نمودار کندل استیک پزوی مکزیک / ریال قطر تقاضا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.1651 ریال13:35:27
0.1651 ریال13:35:25
0.1653 ریال13:28:25
0.1654 ریال13:21:25
0.1642 ریال13:14:23
0.164 ریال13:07:26
0.1639 ریال12:56:25
0.1638 ریال12:49:21
0.1637 ریال12:35:26
0.1637 ریال12:35:26
0.1638 ریال12:28:24
0.164 ریال12:21:24
0.1643 ریال12:07:27
0.1641 ریال11:56:23
0.1642 ریال11:35:26
0.1642 ریال11:35:25
0.164 ریال11:21:22
0.1639 ریال11:14:23
0.1653 ریال11:07:25
0.1638 ریال11:00:43
0.1638 ریال11:00:42
0.1642 ریال10:49:21
0.1643 ریال10:42:22
0.1644 ریال10:35:23
0.1644 ریال10:35:22
0.1645 ریال10:14:20
0.1643 ریال10:07:22
0.1642 ریال10:00:42
0.1642 ریال10:00:40
0.1643 ریال9:56:23
0.1642 ریال9:42:21
0.1641 ریال9:28:20
0.164 ریال8:42:22
0.1639 ریال8:35:26
0.1639 ریال8:35:26
0.164 ریال8:21:21
0.1641 ریال8:07:23
0.164 ریال7:56:23
0.1639 ریال7:49:21
0.164 ریال7:42:22
0.1641 ریال7:28:24
0.1639 ریال7:14:20
0.164 ریال7:07:24
0.1639 ریال6:42:26
0.164 ریال6:28:30
0.1638 ریال6:21:24
0.1639 ریال6:14:22
0.1638 ریال6:01:01
0.1638 ریال6:01:00
0.1636 ریال5:42:24
0.1648 ریال5:35:25
0.1648 ریال5:35:25
0.1651 ریال5:07:23
0.165 ریال4:56:22
0.1651 ریال4:49:20
0.1652 ریال4:28:20
0.1651 ریال4:14:18
0.165 ریال2:42:22
0.1651 ریال2:35:22
0.1651 ریال2:35:22
0.165 ریال2:28:21
0.1651 ریال2:07:21
0.1652 ریال1:56:20
0.1651 ریال1:42:22
0.1652 ریال1:28:19
0.1653 ریال1:00:35
0.1653 ریال1:00:34
0.1655 ریال0:56:20
0.1654 ریال0:42:21
0.1651 ریال0:35:22
0.1651 ریال0:35:22
0.1649 ریال0:28:21
0.1653 ریال0:21:21
0.1651 ریال0:14:20
0.1653 ریال0:07:22
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی