شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پزوی مکزیک / گورانی پاراگوئه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 298 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.04 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.03%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 286 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 18.04 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.31%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 282 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 22.04 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.82%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 311 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.96 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.29%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی