شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پزوی مکزیک / پزو فیلیپین تقاضا

  • نرخ فعلی:2.2812
  • بالاترین قیمت روز:2.287
  • پایین ترین قیمت روز:2.2709
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:2.2779
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۰۰:۴۳
  • نرخ روز گذشته:2.2803
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.04%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0009

نمودار کندل استیک پزوی مکزیک / پزو فیلیپین تقاضا در روز جاری

نمودار کندل استیک پزوی مکزیک / پزو فیلیپین تقاضا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.2812 ریال15:00:43
2.2812 ریال15:00:43
2.2796 ریال14:56:24
2.2795 ریال14:49:22
2.2799 ریال14:42:26
2.2834 ریال14:35:25
2.2834 ریال14:35:24
2.2809 ریال14:28:25
2.2802 ریال14:21:24
2.279 ریال14:14:21
2.2794 ریال14:07:26
2.2803 ریال13:56:23
2.2761 ریال13:49:22
2.2728 ریال13:42:24
2.272 ریال13:35:27
2.272 ریال13:35:25
2.2754 ریال13:28:25
2.2763 ریال13:21:25
2.276 ریال13:14:23
2.2738 ریال13:07:25
2.2736 ریال13:00:36
2.2736 ریال13:00:36
2.2727 ریال12:56:25
2.2728 ریال12:49:21
2.2709 ریال12:42:25
2.2724 ریال12:35:26
2.2724 ریال12:35:26
2.2738 ریال12:28:24
2.2757 ریال12:21:24
2.2804 ریال12:14:21
2.2805 ریال12:07:27
2.2802 ریال11:56:23
2.2815 ریال11:49:23
2.2821 ریال11:42:25
2.2814 ریال11:35:26
2.2814 ریال11:35:25
2.2793 ریال11:21:22
2.2788 ریال11:14:23
2.2818 ریال11:07:25
2.2803 ریال11:00:43
2.2803 ریال11:00:42
2.2828 ریال10:56:22
2.2827 ریال10:49:21
2.2842 ریال10:42:22
2.2852 ریال10:35:23
2.2852 ریال10:35:22
2.2858 ریال10:28:23
2.287 ریال10:21:23
2.2866 ریال10:14:20
2.2848 ریال10:07:22
2.2821 ریال10:00:42
2.2821 ریال10:00:40
2.2825 ریال9:56:23
2.2827 ریال9:49:19
2.2833 ریال9:42:21
2.2808 ریال9:35:22
2.2808 ریال9:35:22
2.281 ریال9:28:20
2.2801 ریال9:21:21
2.2797 ریال9:14:19
2.2795 ریال9:07:24
2.2793 ریال8:49:22
2.2795 ریال8:42:22
2.2767 ریال8:35:26
2.2767 ریال8:35:26
2.2779 ریال8:28:23
2.2787 ریال8:21:21
2.2788 ریال8:14:21
2.2783 ریال8:07:23
2.2788 ریال8:00:45
2.2788 ریال8:00:45
2.2779 ریال7:56:23
2.2771 ریال7:49:21
2.2779 ریال7:42:22
2.2796 ریال7:35:25
2.2796 ریال7:35:25
2.2814 ریال7:28:24
2.2785 ریال7:21:23
2.2776 ریال7:14:20
2.2783 ریال7:07:24
2.278 ریال6:56:23
2.277 ریال6:49:19
2.2786 ریال6:42:26
2.2774 ریال6:35:26
2.2774 ریال6:35:26
2.2778 ریال6:28:30
2.2765 ریال6:21:24
2.2773 ریال6:14:22
2.2756 ریال6:07:23
2.2769 ریال6:01:01
2.2769 ریال6:01:00
2.2745 ریال5:56:23
2.2749 ریال5:49:21
2.2757 ریال5:42:24
2.2718 ریال5:35:25
2.2718 ریال5:35:24
2.2761 ریال5:28:23
2.2757 ریال5:21:21
2.2761 ریال5:14:21
2.2766 ریال5:07:23
2.2748 ریال4:56:22
2.2754 ریال4:49:20
2.2769 ریال4:35:21
2.2769 ریال4:35:21
2.2771 ریال4:28:20
2.2763 ریال4:14:18
2.2753 ریال4:07:20
2.275 ریال3:49:19
2.2746 ریال3:42:20
2.2744 ریال3:35:20
2.2744 ریال3:35:20
2.2742 ریال3:28:20
2.2746 ریال3:21:20
2.2741 ریال3:14:18
2.2738 ریال3:07:22
2.274 ریال2:42:22
2.2749 ریال2:35:22
2.2749 ریال2:35:22
2.2738 ریال2:28:21
2.2749 ریال2:21:21
2.2751 ریال2:14:18
2.2762 ریال2:07:21
2.2766 ریال1:56:20
2.276 ریال1:42:22
2.2774 ریال1:35:23
2.2774 ریال1:35:21
2.2778 ریال1:28:19
2.2794 ریال1:21:21
2.2796 ریال1:14:19
2.2793 ریال1:07:21
2.2798 ریال1:00:35
2.2798 ریال1:00:34
2.2818 ریال0:56:20
2.2803 ریال0:49:18
2.2805 ریال0:42:21
2.2764 ریال0:35:22
2.2764 ریال0:35:22
2.2738 ریال0:28:21
2.2785 ریال0:21:21
2.2755 ریال0:14:20
2.2779 ریال0:07:22
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی