شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

MXN/MAD Ask

شاخص بازگشایی کمترین بیشترین پایانی تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / درهم مراکش 9.8992 9.876 9.8992 9.8812 (0.05%) 0.0052 ۱۴:۲۱:۱۴
پزو مکزیک / دلار 0.043 0.0407 0.043 0.0429 (5.41%) 0.0022 ۱۴:۲۱:۱۳
درهم امارات / 2.6952 2.6902 2.6953 2.6909 (0.3%) 0.008 ۰۱:۴۲:۱۷
/ درهم امارات 0.1571 0.1564 0.1573 0.1573 (0.38%) 0.0006 ۰۱:۴۲:۱۷
AUD/MAD 6.1374 6.0877 6.1374 6.0877 (0.87%) 0.0532 ۰۱:۴۲:۱۵
MXN/AUD 0.0691 0.0689 0.0695 0.0695 (0.14%) 0.0001 ۰۱:۴۲:۱۵
ARS/MAD 0.1534 0.1534 0.1538 0.1536 (0.2%) 0.0003 ۰۱:۴۲:۱۷
MXN/ARS 2.7704 2.7438 2.7704 2.7601 (0.33%) 0.009 ۰۱:۴۲:۱۵
MXN/BBD 0.0872 0.0869 0.0873 0.0873 (0.46%) 0.0004 ۰۱:۴۲:۱۷
MXN/BOB 0.2997 0.2968 0.2997 0.2984 (0.4%) 0.0012 ۰۱:۴۲:۱۷
BRL/MAD 1.9587 1.938 1.9587 1.9381 (0.99%) 0.0191 ۰۱:۴۲:۱۷
MXN/BRL 0.2173 0.2171 0.2184 0.2184 (0.32%) 0.0007 ۰۱:۴۲:۱۵
CAD/MAD 7.1068 7.0647 7.1068 7.0647 (0.79%) 0.0555 ۰۱:۴۲:۱۸
MXN/CAD 0.0597 0.0596 0.0599 0.0599 (0%) 0 ۰۱:۴۲:۱۵
CHF/MAD 10.3924 10.3786 10.4031 10.3897 (0.1%) 0.0104 ۰۱:۴۲:۱۸
MXN/CHF 0.0407 0.0405 0.0407 0.0407 (0.74%) 0.0003 ۰۱:۲۱:۱۸
MXN/CLP 35.9 35.55 35.9 35.75 (0.39%) 0.14 ۰۱:۴۲:۱۵
CNY/MAD 1.3951 1.3925 1.3951 1.3929 (0.29%) 0.0041 ۰۱:۴۲:۱۸
MXN/CNY 0.3052 0.3022 0.3052 0.3039 (0.39%) 0.0012 ۰۱:۴۲:۱۸
MXN/COP 172.95 171.27 172.97 172.97 (0.04%) 0.07 ۰۱:۴۲:۱۵
MXN/CZK 1.0578 1.0461 1.0578 1.0524 (0.55%) 0.0058 ۰۱:۴۲:۱۵
MXN/DKK 0.2885 0.2856 0.2885 0.2876 (0.38%) 0.0011 ۰۱:۴۲:۱۵
DKK/MAD 1.4761 1.4729 1.4766 1.4749 (0.16%) 0.0024 ۰۱:۴۲:۱۸
MXN/EGP 0.6794 0.6723 0.6794 0.6761 (0.46%) 0.0031 ۰۱:۴۲:۱۸
EUR/MAD 11.0158 10.9953 11.0223 11.0116 (0.12%) 0.0134 ۰۱:۴۲:۱۵
MXN/EUR 0.0384 0.0383 0.0385 0.0385 (0.52%) 0.0002 ۰۱:۴۲:۱۵
GBP/MAD 12.3473 12.2928 12.3473 12.2928 (0.61%) 0.0752 ۰۱:۴۲:۱۵
MXN/GBP 0.0343 0.0342 0.0344 0.0344 (0.29%) 0.0001 ۰۱:۴۲:۱۵
MXN/HKD 0.3333 0.33 0.3333 0.3326 (0.24%) 0.0008 ۰۱:۴۲:۱۵
HKD/MAD 1.2769 1.2746 1.277 1.2751 (0.28%) 0.0036 ۰۱:۴۲:۱۸
MXN/HUF 13.75 13.64 13.75 13.71 (0.36%) 0.05 ۰۱:۴۲:۱۹
MXN/IDR 695.69 688.93 695.69 692.76 (0.4%) 2.75 ۰۱:۴۲:۱۹
INR/MAD 0.1311 0.131 0.1312 0.131 (0.15%) 0.0002 ۰۱:۴۲:۱۹
MXN/INR 3.2452 3.2137 3.2452 3.2315 (0.4%) 0.0129 ۰۱:۴۲:۱۹
MXN/ISK 5.9693 5.9076 5.9693 5.9394 (0.54%) 0.0318 ۰۱:۴۲:۱۹
MXN/JMD 5.8919 5.8346 5.8919 5.867 (0.4%) 0.0233 ۰۱:۴۲:۱۹
MXN/JPY 4.6424 4.5959 4.6424 4.6328 (0.11%) 0.0053 ۰۱:۴۲:۱۵
MXN/KES 4.5036 4.4546 4.5036 4.4785 (0.4%) 0.0177 ۰۱:۴۲:۱۹
MXN/KRW 52.21 51.68 52.21 51.95 (0.56%) 0.29 ۰۱:۴۲:۱۹
MXN/LBP 65.31 64.69 65.31 65.02 (0.4%) 0.26 ۰۱:۴۲:۱۹
MXN/LKR 8.1049 8.0276 8.1049 8.0707 (0.4%) 0.0321 ۰۱:۴۲:۱۹
MXN/MAD 0.4257 0.4215 0.4257 0.4232 (0.69%) 0.0029 ۰۱:۴۲:۱۹
NOK/MAD 0.9513 0.9418 0.9513 0.9418 (1.15%) 0.0108 ۰۱:۴۲:۱۹
NZD/MAD 6.0047 5.9621 6.0047 5.9621 (0.81%) 0.0484 ۰۱:۴۲:۱۹
PHP/MAD 0.1936 0.1932 0.1936 0.1933 (0.31%) 0.0006 ۰۱:۴۲:۱۹
PLN/MAD 2.4288 2.4249 2.4296 2.426 (0.23%) 0.0056 ۰۱:۴۲:۱۹
RUB/MAD 0.1258 0.1254 0.1258 0.1254 (0.56%) 0.0007 ۰۱:۴۲:۱۹
SAR/MAD 2.6364 2.6316 2.637 2.6316 (0.27%) 0.0072 ۰۱:۴۲:۱۹
SEK/MAD 1.0028 0.999 1.0028 1.0009 (0.26%) 0.0026 ۰۱:۴۲:۱۹
SGD/MAD 6.9453 6.9249 6.9453 6.9249 (0.32%) 0.0224 ۰۱:۴۲:۱۹
THB/MAD 0.3047 0.3038 0.3049 0.3038 (0.33%) 0.001 ۰۱:۴۲:۱۹
TRY/MAD 1.5382 1.5314 1.5382 1.5314 (0.53%) 0.0081 ۰۱:۴۲:۱۹
TWD/MAD 0.3281 0.3272 0.3281 0.3273 (0.31%) 0.001 ۰۱:۴۲:۱۹
VEF/MAD 0 0.0001 0.0001 0.0001 (0%) 0 ۲۱ دی
ZAR/MAD 0.5634 0.5605 0.5634 0.5608 (0.59%) 0.0033 ۰۱:۴۲:۱۴
MXN/ZAR 0.7565 0.7519 0.7568 0.7568 (0.11%) 0.0008 ۰۱:۴۲:۱۴
MXN/MYR 0.1862 0.1844 0.1862 0.1854 (0.38%) 0.0007 ۰۱:۴۲:۱۹
MXN/NAD 0.7563 0.7506 0.7563 0.7545 (0.12%) 0.0009 ۰۱:۴۲:۱۹
MXN/NOK 0.4478 0.4458 0.4529 0.4529 (1.23%) 0.0055 ۰۱:۴۲:۱۹
MXN/NPR 5.1502 5.1001 5.1502 5.1284 (0.4%) 0.0204 ۰۱:۴۲:۱۹
MXN/NZD 0.0708 0.0704 0.071 0.071 (0.14%) 0.0001 ۰۱:۴۲:۱۹
MXN/PAB 0.0428 0.0426 0.0428 0.0428 (0.47%) 0.0002 ۰۱:۴۲:۱۹
MXN/PHP 2.1997 2.1782 2.1997 2.1904 (0.4%) 0.0088 ۰۱:۴۲:۱۹
MXN/PKR 7.1418 7.0724 7.1418 7.1117 (0.38%) 0.027 ۰۱:۴۲:۱۹
MXN/PLN 0.1743 0.1735 0.1745 0.1745 (0.46%) 0.0008 ۰۱:۴۲:۱۵
MXN/QAR 0.1587 0.1571 0.1587 0.1581 (0.32%) 0.0005 ۰۱:۴۲:۱۹
MXN/RON 0.186 0.1851 0.1861 0.1861 (0.54%) 0.001 ۰۱:۴۲:۱۹
MXN/RUB 3.3782 3.3576 3.3782 3.3744 (0.22%) 0.0073 ۰۱:۴۲:۱۵
MXN/SAR 0.1606 0.16 0.1609 0.1609 (0.37%) 0.0006 ۰۱:۴۲:۱۹
MXN/SEK 0.4245 0.4217 0.425 0.425 (0.05%) 0.0002 ۰۱:۴۲:۱۹
MXN/SGD 0.0611 0.0607 0.0611 0.0611 (0.33%) 0.0002 ۰۱:۴۲:۱۴
MXN/THB 1.3966 1.3821 1.3966 1.3936 (0.34%) 0.0047 ۰۱:۴۲:۱۹
MXN/TRY 0.2767 0.2744 0.2767 0.2764 (0.14%) 0.0004 ۰۱:۴۲:۱۹
MXN/TWD 1.2973 1.2858 1.2973 1.2935 (0.34%) 0.0044 ۰۱:۴۲:۱۹
MXN/VEF 3172.489 3140.5064 3335.0514 3335.0514 (5.12%) 162.2897 ۰۱:۴۲:۱۹
MXN/XAF 25.61 25.36 25.61 25.52 (0.39%) 0.1 ۰۱:۴۲:۱۹
MXN/XCD 0.1164 0.1154 0.1165 0.1165 (0.34%) 0.0004 ۰۱:۴۲:۱۹
MXN/XOF 25.63 25.47 25.63 25.63 (0.39%) 0.1 ۰۱:۴۲:۱۹
MXN/PYG 282.47 279.71 282.47 281.38 (0.36%) 1.01 ۰۱:۴۲:۱۹
MXN/UYU 1.8365 1.818 1.8365 1.8299 (0.37%) 0.0068 ۰۱:۴۲:۱۹
MXN/PEN 0.1467 0.146 0.1469 0.1469 (0.34%) 0.0005 ۰۱:۴۲:۱۵
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی