شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

MXN/MAD Ask

شاخص بازگشایی کمترین بیشترین پایانی تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / درهم مراکش 10.2445 10.2445 10.2902 10.2558 (0.07%) 0.0076 ۰۳:۰۱:۰۵
پزو مکزیک / دلار 0.0414 0.041 0.0416 0.0411 (0.97%) 0.0004 ۰۳:۰۰:۱۶
درهم امارات / 2.7911 2.7897 2.7929 2.7929 (0.14%) 0.0039 ۰۲:۴۲:۱۶
/ درهم امارات 0.1527 0.1507 0.1527 0.1507 (1.06%) 0.0016 ۰۲:۴۲:۱۶
AUD/MAD 6.3441 6.3226 6.3459 6.3285 (0.27%) 0.0169 ۰۲:۴۲:۱۴
MXN/AUD 0.0672 0.0665 0.0672 0.0665 (0.75%) 0.0005 ۰۲:۴۲:۱۴
ARS/MAD 0.1576 0.1575 0.1579 0.1579 (0.25%) 0.0004 ۰۲:۴۲:۱۶
MXN/ARS 2.7049 2.6715 2.7049 2.6715 (1%) 0.0267 ۰۲:۴۲:۱۴
MXN/BBD 0.0848 0.0837 0.0848 0.0837 (1.08%) 0.0009 ۰۲:۴۲:۱۶
MXN/BOB 0.2897 0.286 0.2897 0.286 (1.05%) 0.003 ۰۲:۴۲:۱۶
BRL/MAD 1.9657 1.9579 1.9657 1.9641 (0.04%) 0.0008 ۰۲:۴۲:۱۶
MXN/BRL 0.2169 0.2144 0.2169 0.2144 (0.93%) 0.002 ۰۲:۴۲:۱۴
CAD/MAD 7.3278 7.3219 7.3296 7.325 (0.01%) 0.0007 ۰۲:۴۲:۱۶
MXN/CAD 0.0582 0.0575 0.0582 0.0575 (0.87%) 0.0005 ۰۲:۴۲:۱۴
CHF/MAD 10.5808 10.5642 10.5813 10.5813 (0.06%) 0.0063 ۰۲:۴۲:۱۷
MXN/CHF 0.0403 0.0398 0.0403 0.0398 (1.01%) 0.0004 ۰۲:۴۲:۱۴
MXN/CLP 35.69 35.29 35.69 35.29 (0.51%) 0.18 ۰۲:۴۲:۱۴
CNY/MAD 1.4551 1.4544 1.456 1.456 (0.14%) 0.002 ۰۲:۴۲:۱۷
MXN/CNY 0.293 0.2893 0.293 0.2893 (1.04%) 0.003 ۰۲:۴۲:۱۷
MXN/COP 162.57 160.33 162.57 160.33 (1.14%) 1.83 ۰۲:۴۲:۱۴
MXN/CZK 1.0351 1.0232 1.0351 1.0232 (0.91%) 0.0093 ۰۲:۴۲:۱۴
MXN/DKK 0.2846 0.2814 0.2846 0.2814 (0.92%) 0.0026 ۰۲:۴۲:۱۴
DKK/MAD 1.4979 1.4954 1.4979 1.4969 (0.01%) 0.0002 ۰۲:۴۲:۱۷
MXN/EGP 0.6568 0.6484 0.6568 0.6484 (1.05%) 0.0068 ۰۲:۴۲:۱۷
EUR/MAD 11.1812 11.1674 11.1812 11.1763 (0.02%) 0.0026 ۰۲:۴۲:۱۴
MXN/EUR 0.0381 0.0377 0.0381 0.0377 (0.8%) 0.0003 ۰۲:۴۲:۱۴
GBP/MAD 12.6554 12.6483 12.6576 12.6576 (0.11%) 0.0138 ۰۲:۴۲:۱۴
MXN/GBP 0.0337 0.0333 0.0337 0.0333 (0.9%) 0.0003 ۰۲:۴۲:۱۴
MXN/HKD 0.3225 0.3184 0.3225 0.3184 (1.04%) 0.0033 ۰۲:۴۲:۱۴
HKD/MAD 1.3225 1.3218 1.3232 1.3232 (0.13%) 0.0017 ۰۲:۴۲:۱۷
MXN/HUF 13.63 13.49 13.63 13.49 (0.82%) 0.11 ۰۲:۴۲:۱۷
MXN/IDR 674.46 665.8 674.46 665.8 (1.05%) 6.98 ۰۲:۴۲:۱۸
INR/MAD 0.1355 0.1355 0.1356 0.1356 (0.15%) 0.0002 ۰۲:۴۲:۱۸
MXN/INR 3.1455 3.1052 3.1455 3.1052 (1.05%) 0.0325 ۰۲:۴۲:۱۸
MXN/ISK 5.9269 5.8554 5.9269 5.8554 (0.95%) 0.0559 ۰۲:۴۲:۱۸
MXN/JMD 5.6979 5.6272 5.6979 5.6272 (1%) 0.0565 ۰۲:۴۲:۱۸
MXN/JPY 4.5285 4.4673 4.5285 4.4673 (1.11%) 0.0495 ۰۲:۴۲:۱۴
MXN/KES 4.4338 4.3781 4.4338 4.3781 (1.06%) 0.0463 ۰۲:۴۲:۱۸
MXN/KRW 50.48 49.87 50.48 49.87 (0.98%) 0.49 ۰۲:۴۲:۱۸
MXN/LBP 63.11 62.32 63.11 62.32 (1.06%) 0.66 ۰۲:۴۲:۱۸
MXN/LKR 8.0408 7.9397 8.0408 7.9397 (1.07%) 0.0852 ۰۲:۴۲:۱۸
MXN/MAD 0.4258 0.4209 0.4258 0.4209 (0.95%) 0.004 ۰۲:۴۲:۱۸
NOK/MAD 0.9965 0.9961 0.9991 0.9991 (0.31%) 0.0031 ۰۲:۴۲:۱۸
NZD/MAD 6.1322 6.1232 6.1363 6.1305 (0%) 0.0003 ۰۲:۴۲:۱۸
PHP/MAD 0.2031 0.2028 0.2031 0.203 (0%) 0 ۰۲:۴۲:۱۸
PLN/MAD 2.4734 2.4661 2.4734 2.4693 (0.11%) 0.0027 ۰۲:۴۲:۱۸
RUB/MAD 0.1358 0.1355 0.1358 0.1358 (0.07%) 0.0001 ۰۲:۴۲:۱۸
SAR/MAD 2.7268 2.7255 2.7278 2.7278 (0.12%) 0.0032 ۰۲:۴۲:۱۸
SEK/MAD 1.0217 1.0195 1.0218 1.0204 (0.04%) 0.0004 ۰۲:۴۲:۱۸
SGD/MAD 7.2044 7.1984 7.2057 7.1984 (0.12%) 0.0086 ۰۲:۴۲:۱۸
THB/MAD 0.3132 0.3132 0.3136 0.3133 (0.06%) 0.0002 ۰۲:۲۱:۱۷
TRY/MAD 1.5138 1.5127 1.5155 1.5154 (0.13%) 0.0019 ۰۲:۴۲:۱۸
TWD/MAD 0.3407 0.3405 0.3419 0.3419 (0.44%) 0.0015 ۰۲:۴۲:۱۸
VEF/MAD 0 0.0001 0.0001 0.0001 (0%) 0 ۲۱ دی
ZAR/MAD 0.5615 0.5597 0.5628 0.5621 (0.28%) 0.0016 ۰۲:۴۲:۱۳
MXN/ZAR 0.7567 0.7497 0.7567 0.7497 (0.76%) 0.0057 ۰۲:۴۲:۱۳
MXN/MYR 0.1804 0.1781 0.1804 0.1781 (1.07%) 0.0019 ۰۲:۴۲:۱۸
MXN/NAD 0.7589 0.7496 0.7589 0.7496 (0.76%) 0.0057 ۰۲:۴۲:۱۸
MXN/NOK 0.4276 0.4224 0.4276 0.4228 (0.97%) 0.0041 ۰۲:۴۲:۱۸
MXN/NPR 5.0307 4.9661 5.0307 4.9661 (1.05%) 0.052 ۰۲:۴۲:۱۸
MXN/NZD 0.0695 0.0687 0.0695 0.0687 (0.87%) 0.0006 ۰۲:۴۲:۱۸
MXN/PAB 0.0416 0.041 0.0416 0.041 (1.22%) 0.0005 ۰۲:۴۲:۱۸
MXN/PHP 2.0976 2.0744 2.0976 2.0744 (0.91%) 0.0188 ۰۲:۴۲:۱۸
MXN/PKR 6.9836 6.894 6.9836 6.894 (1.05%) 0.0722 ۰۲:۴۲:۱۸
MXN/PLN 0.1724 0.1705 0.1724 0.1705 (0.82%) 0.0014 ۰۲:۴۲:۱۴
MXN/QAR 0.1514 0.1495 0.1514 0.1495 (1%) 0.0015 ۰۲:۴۲:۱۸
MXN/RON 0.1843 0.1821 0.1843 0.1821 (0.93%) 0.0017 ۰۲:۴۲:۱۸
MXN/RUB 3.1388 3.1001 3.1388 3.1001 (1%) 0.0311 ۰۲:۴۲:۱۴
MXN/SAR 0.1563 0.1543 0.1563 0.1543 (1.1%) 0.0017 ۰۲:۴۲:۱۸
MXN/SEK 0.4168 0.4126 0.4168 0.4129 (0.82%) 0.0034 ۰۲:۴۲:۱۸
MXN/SGD 0.0591 0.0585 0.0591 0.0585 (0.85%) 0.0005 ۰۲:۴۲:۱۳
MXN/THB 1.3595 1.3438 1.3595 1.3439 (1.03%) 0.0138 ۰۲:۴۲:۱۸
MXN/TRY 0.2813 0.2779 0.2813 0.2779 (1.12%) 0.0031 ۰۲:۴۲:۱۸
MXN/TWD 1.2502 1.2313 1.2502 1.2313 (1.41%) 0.0173 ۰۲:۴۲:۱۸
MXN/VEF 3807.7256 3770.4933 3974.7622 3965.3836 (4.05%) 154.4977 ۰۲:۴۲:۱۸
MXN/XAF 25.01 24.75 25.01 24.75 (1.13%) 0.28 ۰۲:۴۲:۱۸
MXN/XCD 0.1128 0.1116 0.1128 0.1116 (1.16%) 0.0013 ۰۲:۴۲:۱۸
MXN/XOF 25.17 24.91 25.17 24.91 (1.12%) 0.28 ۰۲:۴۲:۱۸
MXN/PYG 270.26 266.88 270.26 266.9 (1.01%) 2.69 ۰۲:۴۲:۱۸
MXN/UYU 1.7896 1.7692 1.7916 1.7916 (0.23%) 0.0042 ۰۲:۴۲:۱۸
MXN/PEN 0.1401 0.1383 0.1401 0.1383 (1.08%) 0.0015 ۰۲:۴۲:۱۴
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی