شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

MXN/KES Ask

شاخص بازگشایی کمترین بیشترین پایانی تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / شیلینگ کنیا 104.6 104.6 106 106 (0%) 0 ۱۲:۵۰:۰۶
پزو مکزیک / دلار 0.043 0.0407 0.043 0.0407 (0%) 0 ۱۲:۵۰:۰۵
درهم امارات / 0 28.4 28.67 28.48 (0%) 0 ۸ فروردین
/ درهم امارات 0.1571 0.1564 0.1573 0.1573 (0.38%) 0.0006 ۰۱:۴۲:۱۷
AUD/KES 64.85 64.42 64.85 64.42 (0.59%) 0.38 ۰۱:۴۲:۱۷
MXN/AUD 0.0691 0.0689 0.0695 0.0695 (0.14%) 0.0001 ۰۱:۴۲:۱۵
ARS/KES 1.63 1.62 1.63 1.63 (0.62%) 0.01 ۰۱:۲۱:۲۱
MXN/ARS 2.7704 2.7438 2.7704 2.7601 (0.33%) 0.009 ۰۱:۴۲:۱۵
MXN/BBD 0.0872 0.0869 0.0873 0.0873 (0.46%) 0.0004 ۰۱:۴۲:۱۷
MXN/BOB 0.2997 0.2968 0.2997 0.2984 (0.4%) 0.0012 ۰۱:۴۲:۱۷
BRL/KES 20.7 20.48 20.7 20.51 (0.68%) 0.14 ۰۱:۴۲:۱۷
MXN/BRL 0.2173 0.2171 0.2184 0.2184 (0.32%) 0.0007 ۰۱:۴۲:۱۵
CAD/KES 75.06 74.71 75.06 74.76 (0.51%) 0.38 ۰۱:۴۲:۱۸
MXN/CAD 0.0597 0.0596 0.0599 0.0599 (0%) 0 ۰۱:۴۲:۱۵
CHF/KES 109.81 109.81 109.95 109.95 (0.16%) 0.18 ۰۱:۴۲:۱۸
MXN/CHF 0.0407 0.0405 0.0407 0.0407 (0.74%) 0.0003 ۰۱:۲۱:۱۸
MXN/CLP 35.9 35.55 35.9 35.75 (0.39%) 0.14 ۰۱:۴۲:۱۵
CNY/KES 0 14.7 14.9 14.74 (0%) 0 ۸ فروردین
MXN/CNY 0.3052 0.3022 0.3052 0.3039 (0.39%) 0.0012 ۰۱:۴۲:۱۸
MXN/COP 172.95 171.27 172.97 172.97 (0.04%) 0.07 ۰۱:۴۲:۱۵
MXN/CZK 1.0578 1.0461 1.0578 1.0524 (0.55%) 0.0058 ۰۱:۴۲:۱۵
MXN/DKK 0.2885 0.2856 0.2885 0.2876 (0.38%) 0.0011 ۰۱:۴۲:۱۵
DKK/KES 15.6 15.59 15.61 15.61 (0.13%) 0.02 ۰۱:۴۲:۱۸
MXN/EGP 0.6794 0.6723 0.6794 0.6761 (0.46%) 0.0031 ۰۱:۴۲:۱۸
EUR/KES 116.41 116.37 116.57 116.57 (0.19%) 0.22 ۰۱:۴۲:۱۶
MXN/EUR 0.0384 0.0383 0.0385 0.0385 (0.52%) 0.0002 ۰۱:۴۲:۱۵
GBP/KES 130.457 130.122 130.499 130.122 (0.29%) 0.377 ۰۱:۴۲:۱۶
MXN/GBP 0.0343 0.0342 0.0344 0.0344 (0.29%) 0.0001 ۰۱:۴۲:۱۵
MXN/HKD 0.3333 0.33 0.3333 0.3326 (0.24%) 0.0008 ۰۱:۴۲:۱۵
HKD/KES 13.4908 13.4908 13.4939 13.4935 (0.01%) 0.0015 ۰۱:۴۲:۱۸
HUF/KES 0.3273 0.3266 0.3273 0.3267 (0.12%) 0.0004 ۰۱:۴۲:۱۹
MXN/HUF 13.75 13.64 13.75 13.71 (0.36%) 0.05 ۰۱:۴۲:۱۹
MXN/IDR 695.69 688.93 695.69 692.76 (0.4%) 2.75 ۰۱:۴۲:۱۹
INR/KES 0 1.3851 1.4138 1.3859 (0%) 0 ۸ فروردین
MXN/INR 3.2452 3.2137 3.2452 3.2315 (0.4%) 0.0129 ۰۱:۴۲:۱۹
ISK/KES 0.7544 0.754 0.7549 0.7549 (0.12%) 0.0009 ۰۱:۰۰:۳۸
MXN/ISK 5.9693 5.9076 5.9693 5.9394 (0.54%) 0.0318 ۰۱:۴۲:۱۹
MXN/JMD 5.8919 5.8346 5.8919 5.867 (0.4%) 0.0233 ۰۱:۴۲:۱۹
MXN/JPY 4.6424 4.5959 4.6424 4.6328 (0.11%) 0.0053 ۰۱:۴۲:۱۵
JPY/KES 0.9694 0.969 0.9698 0.969 (0.13%) 0.0013 ۰۱:۴۲:۱۹
MXN/KES 4.5036 4.4546 4.5036 4.4785 (0.4%) 0.0177 ۰۱:۴۲:۱۹
NOK/KES 10.03 10.03 9.99 9.97 (0.8%) 0.08 ۰۱:۲۱:۲۴
NZD/KES 63.45 63.09 63.45 63.09 (0.52%) 0.33 ۰۱:۴۲:۱۹
PHP/KES 0 2.0419 2.0741 2.0456 (0%) 0 ۸ فروردین
PKR/KES 0.6335 0.6335 0.6335 0.6335 (0.14%) 0.0009 ۰۰:۰۷:۱۹
PLN/KES 25.66 25.65 25.68 25.67 (0%) 0 ۰۱:۴۲:۱۹
RUB/KES 1.332 1.3251 1.332 1.3272 (0.23%) 0.0031 ۰۱:۴۲:۱۹
SAR/KES 0 27.78 27.9 27.85 (0%) 0 ۸ فروردین
SEK/KES 10.57 10.55 10.59 10.59 (0%) 0 ۰۱:۴۲:۱۹
SGD/KES 73.36 73.28 73.36 73.28 (0.05%) 0.04 ۰۱:۴۲:۱۹
THB/KES 3.2185 3.2145 3.2204 3.2145 (0.06%) 0.002 ۰۱:۴۲:۱۹
TRY/KES 16.22 16.2 16.22 16.21 (0.25%) 0.04 ۰۱:۴۲:۱۹
TWD/KES 3.4663 3.462 3.4663 3.464 (0.03%) 0.0012 ۰۱:۰۰:۳۹
VEF/KES 0 0.01 0.01 0.01 (0%) 0 ۲ آبان
ZAR/KES 5.95 5.92 5.95 5.94 (0.34%) 0.02 ۰۱:۴۲:۱۴
MXN/KRW 52.21 51.68 52.21 51.95 (0.56%) 0.29 ۰۱:۴۲:۱۹
MXN/LBP 65.31 64.69 65.31 65.02 (0.4%) 0.26 ۰۱:۴۲:۱۹
MXN/LKR 8.1049 8.0276 8.1049 8.0707 (0.4%) 0.0321 ۰۱:۴۲:۱۹
MXN/MAD 0.4257 0.4215 0.4257 0.4232 (0.69%) 0.0029 ۰۱:۴۲:۱۹
MXN/ZAR 0.7565 0.7519 0.7568 0.7568 (0.11%) 0.0008 ۰۱:۴۲:۱۴
MXN/MYR 0.1862 0.1844 0.1862 0.1854 (0.38%) 0.0007 ۰۱:۴۲:۱۹
MXN/NAD 0.7563 0.7506 0.7563 0.7545 (0.12%) 0.0009 ۰۱:۴۲:۱۹
MXN/NOK 0.4478 0.4458 0.4529 0.4529 (1.23%) 0.0055 ۰۱:۴۲:۱۹
MXN/NPR 5.1502 5.1001 5.1502 5.1284 (0.4%) 0.0204 ۰۱:۴۲:۱۹
MXN/NZD 0.0708 0.0704 0.071 0.071 (0.14%) 0.0001 ۰۱:۴۲:۱۹
MXN/PAB 0.0428 0.0426 0.0428 0.0428 (0.47%) 0.0002 ۰۱:۴۲:۱۹
MXN/PHP 2.1997 2.1782 2.1997 2.1904 (0.4%) 0.0088 ۰۱:۴۲:۱۹
MXN/PKR 7.1418 7.0724 7.1418 7.1117 (0.38%) 0.027 ۰۱:۴۲:۱۹
MXN/PLN 0.1743 0.1735 0.1745 0.1745 (0.46%) 0.0008 ۰۱:۴۲:۱۵
MXN/QAR 0.1587 0.1571 0.1587 0.1581 (0.32%) 0.0005 ۰۱:۴۲:۱۹
MXN/RON 0.186 0.1851 0.1861 0.1861 (0.54%) 0.001 ۰۱:۴۲:۱۹
MXN/RUB 3.3782 3.3576 3.3782 3.3744 (0.22%) 0.0073 ۰۱:۴۲:۱۵
MXN/SAR 0.1606 0.16 0.1609 0.1609 (0.37%) 0.0006 ۰۱:۴۲:۱۹
MXN/SEK 0.4245 0.4217 0.425 0.425 (0.05%) 0.0002 ۰۱:۴۲:۱۹
MXN/SGD 0.0611 0.0607 0.0611 0.0611 (0.33%) 0.0002 ۰۱:۴۲:۱۴
MXN/THB 1.3966 1.3821 1.3966 1.3936 (0.34%) 0.0047 ۰۱:۴۲:۱۹
MXN/TRY 0.2767 0.2744 0.2767 0.2764 (0.14%) 0.0004 ۰۱:۴۲:۱۹
MXN/TWD 1.2973 1.2858 1.2973 1.2935 (0.34%) 0.0044 ۰۱:۴۲:۱۹
MXN/VEF 3172.489 3140.5064 3335.0514 3335.0514 (5.12%) 162.2897 ۰۱:۴۲:۱۹
MXN/XAF 25.61 25.36 25.61 25.52 (0.39%) 0.1 ۰۱:۴۲:۱۹
MXN/XCD 0.1164 0.1154 0.1165 0.1165 (0.34%) 0.0004 ۰۱:۴۲:۱۹
MXN/XOF 25.63 25.47 25.63 25.63 (0.39%) 0.1 ۰۱:۴۲:۱۹
MXN/PYG 282.47 279.71 282.47 281.38 (0.36%) 1.01 ۰۱:۴۲:۱۹
MXN/UYU 1.8365 1.818 1.8365 1.8299 (0.37%) 0.0068 ۰۱:۴۲:۱۹
MXN/PEN 0.1467 0.146 0.1469 0.1469 (0.34%) 0.0005 ۰۱:۴۲:۱۵
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی