شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پزوی مکزیک / روپیه هند

  • نرخ فعلی:3.5176
  • بالاترین قیمت روز:3.5176
  • پایین ترین قیمت روز:3.4363
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.12%
  • نرخ بازگشایی بازار:3.4399
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۲۱:۲۳
  • نرخ روز گذشته:3.4397
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.26%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0779

نمودار کندل استیک پزوی مکزیک / روپیه هند در روز جاری

نمودار کندل استیک پزوی مکزیک / روپیه هند در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3.5176 ریال20:21:23
3.5162 ریال20:14:22
3.5172 ریال20:07:26
3.5134 ریال20:00:50
3.5134 ریال20:00:49
3.5024 ریال19:56:23
3.5022 ریال19:49:22
3.501 ریال19:42:25
3.4979 ریال19:35:25
3.4979 ریال19:35:24
3.5012 ریال19:28:24
3.4999 ریال19:21:23
3.5 ریال19:14:22
3.4956 ریال19:07:25
3.4952 ریال19:00:42
3.4952 ریال19:00:41
3.4894 ریال18:56:23
3.4868 ریال18:49:22
3.4925 ریال18:42:23
3.4931 ریال18:35:26
3.4931 ریال18:35:25
3.4904 ریال18:28:23
3.5007 ریال18:14:21
3.4959 ریال18:07:26
3.4977 ریال18:00:58
3.4977 ریال18:00:58
3.4921 ریال17:49:21
3.487 ریال17:42:22
3.4872 ریال17:35:25
3.4872 ریال17:35:25
3.4855 ریال17:28:21
3.4829 ریال17:14:22
3.4718 ریال17:07:24
3.477 ریال17:00:54
3.477 ریال17:00:53
3.4739 ریال16:56:21
3.4726 ریال16:42:24
3.4767 ریال16:35:23
3.4767 ریال16:35:23
3.4728 ریال16:28:22
3.4731 ریال16:14:21
3.4722 ریال16:07:22
3.4728 ریال16:00:51
3.4728 ریال16:00:51
3.4735 ریال15:56:22
3.4738 ریال15:49:21
3.4723 ریال15:42:23
3.4708 ریال15:35:22
3.4708 ریال15:35:21
3.4712 ریال15:28:21
3.4705 ریال15:21:21
3.4707 ریال15:14:20
3.4699 ریال15:07:22
3.4648 ریال15:00:41
3.4648 ریال15:00:41
3.4683 ریال14:56:22
3.4716 ریال14:42:22
3.4721 ریال14:35:21
3.4721 ریال14:35:21
3.474 ریال14:28:22
3.4768 ریال14:21:21
3.4754 ریال14:14:19
3.4763 ریال14:07:23
3.4761 ریال14:00:51
3.4761 ریال14:00:49
3.4779 ریال13:56:22
3.4776 ریال13:49:19
3.4732 ریال13:42:22
3.4741 ریال13:35:21
3.4741 ریال13:35:21
3.4724 ریال13:28:22
3.4782 ریال13:21:21
3.4762 ریال13:14:19
3.4775 ریال13:07:22
3.4771 ریال13:00:39
3.4771 ریال13:00:38
3.4789 ریال12:49:19
3.4783 ریال12:42:20
3.4787 ریال12:35:20
3.4787 ریال12:35:20
3.4777 ریال12:28:22
3.4752 ریال12:21:20
3.4727 ریال12:14:20
3.4706 ریال12:07:25
3.4705 ریال12:00:52
3.4705 ریال12:00:51
3.4691 ریال11:56:22
3.4681 ریال11:49:19
3.4665 ریال11:42:21
3.4639 ریال11:35:22
3.4639 ریال11:35:21
3.4607 ریال11:28:21
3.4655 ریال11:21:21
3.4672 ریال11:14:19
3.4675 ریال11:07:20
3.4613 ریال11:00:35
3.4613 ریال11:00:35
3.4634 ریال10:56:20
3.4598 ریال10:49:19
3.463 ریال10:42:23
3.4641 ریال10:35:21
3.4641 ریال10:35:20
3.4603 ریال10:28:21
3.4513 ریال10:21:19
3.4521 ریال10:14:19
3.4525 ریال10:07:20
3.4505 ریال10:00:40
3.4505 ریال10:00:40
3.4558 ریال9:56:19
3.4568 ریال9:49:19
3.4541 ریال9:42:21
3.4587 ریال9:35:21
3.4587 ریال9:35:20
3.4557 ریال9:28:20
3.4544 ریال9:14:19
3.4471 ریال9:07:20
3.4461 ریال9:02:15
3.4461 ریال9:02:15
3.4464 ریال8:56:22
3.4467 ریال8:49:19
3.4491 ریال8:42:20
3.4437 ریال8:35:22
3.4437 ریال8:35:21
3.4461 ریال8:28:20
3.4456 ریال8:21:20
3.4459 ریال8:14:19
3.4421 ریال8:07:22
3.4431 ریال8:00:44
3.4431 ریال8:00:43
3.4447 ریال7:56:21
3.4437 ریال7:49:19
3.4497 ریال7:42:20
3.4491 ریال7:35:20
3.4491 ریال7:35:19
3.4471 ریال7:28:21
3.4495 ریال7:21:18
3.4502 ریال7:14:19
3.4465 ریال7:07:20
3.4474 ریال6:56:20
3.4443 ریال6:49:20
3.4456 ریال6:42:27
3.4433 ریال6:35:21
3.4433 ریال6:35:20
3.4477 ریال6:28:22
3.447 ریال6:21:21
3.4466 ریال6:14:22
3.4481 ریال6:07:22
3.4459 ریال6:00:51
3.4459 ریال6:00:48
3.4449 ریال5:56:22
3.4457 ریال5:49:20
3.4473 ریال5:42:21
3.442 ریال5:35:24
3.442 ریال5:35:22
3.4459 ریال5:28:20
3.4438 ریال5:21:20
3.4431 ریال5:14:19
3.4447 ریال5:00:30
3.4447 ریال5:00:30
3.4457 ریال4:56:19
3.444 ریال4:49:19
3.4411 ریال4:42:20
3.4388 ریال4:35:20
3.4388 ریال4:35:19
3.4439 ریال4:28:19
3.445 ریال4:21:18
3.4414 ریال4:14:18
3.4464 ریال3:42:20
3.4461 ریال3:35:19
3.4461 ریال3:35:18
3.4464 ریال3:14:19
3.4435 ریال3:07:19
3.4414 ریال3:00:38
3.4414 ریال3:00:38
3.4395 ریال2:56:20
3.4417 ریال2:49:18
3.4415 ریال2:42:20
3.4366 ریال2:14:19
3.4363 ریال1:42:23
3.4394 ریال1:35:21
3.4394 ریال1:35:20
3.4438 ریال1:28:21
3.4409 ریال1:14:20
3.4401 ریال1:07:19
3.4406 ریال1:00:36
3.4406 ریال1:00:36
3.443 ریال0:56:19
3.4424 ریال0:49:18
3.443 ریال0:42:22
3.44 ریال0:35:21
3.44 ریال0:35:20
3.4417 ریال0:28:19
3.4413 ریال0:21:20
3.4415 ریال0:14:20
3.4399 ریال0:07:22
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی