شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پزوی مکزیک / پوند مصر

  • نرخ فعلی:0.7549
  • بالاترین قیمت روز:0.7549
  • پایین ترین قیمت روز:0.7398
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.7406
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۰۰:۴۸
  • نرخ روز گذشته:0.7405
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.94%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0144

نمودار کندل استیک پزوی مکزیک / پوند مصر در روز جاری

نمودار کندل استیک پزوی مکزیک / پوند مصر در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.7549 ریال20:00:48
0.7549 ریال20:00:48
0.7526 ریال19:49:21
0.7524 ریال19:42:25
0.7516 ریال19:28:23
0.7514 ریال19:21:21
0.7513 ریال19:14:21
0.7504 ریال19:07:24
0.7503 ریال19:00:40
0.7503 ریال19:00:40
0.7491 ریال18:56:22
0.749 ریال18:49:21
0.7501 ریال18:42:23
0.7507 ریال18:35:25
0.7507 ریال18:35:25
0.7504 ریال18:28:22
0.7521 ریال18:14:21
0.7517 ریال18:00:57
0.7517 ریال18:00:56
0.7511 ریال17:49:20
0.7498 ریال17:42:22
0.7501 ریال17:35:25
0.7501 ریال17:35:24
0.7498 ریال17:28:20
0.7489 ریال17:14:21
0.7466 ریال17:07:23
0.7475 ریال17:00:52
0.7475 ریال17:00:51
0.747 ریال16:56:21
0.7465 ریال16:49:19
0.7462 ریال16:42:23
0.7469 ریال16:35:22
0.7469 ریال16:35:22
0.7461 ریال16:28:22
0.7459 ریال16:14:20
0.7456 ریال16:07:21
0.7457 ریال16:00:50
0.7457 ریال16:00:49
0.7456 ریال15:56:22
0.746 ریال15:42:22
0.7454 ریال15:35:22
0.7454 ریال15:35:21
0.7455 ریال15:28:20
0.7452 ریال15:14:19
0.7451 ریال15:07:21
0.7445 ریال15:00:39
0.7445 ریال15:00:39
0.7452 ریال14:56:21
0.7457 ریال14:49:20
0.7463 ریال14:42:22
0.7464 ریال14:28:21
0.7468 ریال14:14:19
0.7469 ریال14:07:22
0.7468 ریال14:00:49
0.7468 ریال14:00:48
0.7477 ریال13:56:22
0.7476 ریال13:49:19
0.747 ریال13:42:22
0.7468 ریال13:35:21
0.7468 ریال13:35:20
0.7463 ریال13:28:22
0.7478 ریال13:14:19
0.7479 ریال13:07:21
0.7476 ریال13:00:36
0.7476 ریال13:00:36
0.7481 ریال12:56:20
0.7483 ریال12:42:19
0.7485 ریال12:28:21
0.7477 ریال12:21:20
0.7474 ریال12:14:20
0.7469 ریال12:00:48
0.7469 ریال12:00:48
0.7465 ریال11:56:21
0.7463 ریال11:49:19
0.7461 ریال11:42:21
0.7458 ریال11:35:21
0.7458 ریال11:35:20
0.7457 ریال11:28:20
0.7462 ریال11:14:19
0.7469 ریال11:07:20
0.7447 ریال11:00:34
0.7447 ریال11:00:33
0.7462 ریال10:56:19
0.7455 ریال10:49:18
0.7461 ریال10:42:22
0.7463 ریال10:35:20
0.7463 ریال10:35:20
0.7455 ریال10:28:21
0.7431 ریال10:21:19
0.7432 ریال10:14:18
0.7443 ریال10:07:20
0.7436 ریال10:00:39
0.7436 ریال10:00:39
0.745 ریال9:56:18
0.7449 ریال9:42:20
0.7452 ریال9:35:20
0.7452 ریال9:35:19
0.7446 ریال9:28:19
0.7445 ریال9:14:19
0.7432 ریال9:07:20
0.743 ریال9:02:14
0.743 ریال9:02:14
0.7427 ریال8:56:21
0.7429 ریال8:49:19
0.7432 ریال8:42:20
0.7419 ریال8:35:21
0.7419 ریال8:35:20
0.7424 ریال8:28:20
0.7425 ریال8:21:19
0.7424 ریال7:56:20
0.7421 ریال7:49:18
0.7423 ریال7:42:19
0.742 ریال7:28:20
0.7425 ریال7:21:18
0.7427 ریال7:14:18
0.742 ریال7:07:20
0.7421 ریال6:56:20
0.742 ریال6:49:19
0.7423 ریال6:42:26
0.7412 ریال6:35:21
0.7412 ریال6:35:20
0.7422 ریال6:28:21
0.7421 ریال6:21:20
0.742 ریال6:14:22
0.7423 ریال6:07:22
0.7418 ریال6:00:49
0.7418 ریال6:00:46
0.7419 ریال5:56:21
0.742 ریال5:49:20
0.7418 ریال5:42:21
0.7412 ریال5:35:23
0.7412 ریال5:35:21
0.7421 ریال5:28:19
0.7416 ریال5:21:20
0.7415 ریال5:14:19
0.7418 ریال5:07:19
0.7419 ریال5:00:30
0.7419 ریال5:00:29
0.742 ریال4:56:19
0.7417 ریال4:49:18
0.7413 ریال4:42:19
0.7406 ریال4:35:20
0.7406 ریال4:35:19
0.7417 ریال4:28:18
0.742 ریال4:21:18
0.7412 ریال4:14:18
0.7423 ریال3:42:20
0.7422 ریال3:35:19
0.7422 ریال3:35:18
0.7423 ریال3:14:19
0.7416 ریال3:07:19
0.7408 ریال3:00:37
0.7408 ریال3:00:37
0.7405 ریال2:56:19
0.741 ریال2:49:18
0.7407 ریال2:42:19
0.7399 ریال2:14:18
0.7398 ریال1:42:22
0.7405 ریال1:35:20
0.7405 ریال1:35:19
0.7414 ریال1:28:20
0.7408 ریال1:14:20
0.7404 ریال1:07:19
0.7407 ریال1:00:35
0.7407 ریال1:00:35
0.7412 ریال0:56:19
0.7411 ریال0:49:18
0.7413 ریال0:42:21
0.7406 ریال0:35:20
0.7406 ریال0:35:20
0.741 ریال0:28:18
0.7409 ریال0:14:19
0.7406 ریال0:07:21
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی