شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

MXN/CHF Ask

  • نرخ فعلی:0.0517
  • بالاترین قیمت روز:0.0517
  • پایین ترین قیمت روز:0.0514
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0514
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۲۱:۲۸
  • نرخ روز گذشته:0.0513
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.78%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0004

نمودار کندل استیک MXN/CHF Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک MXN/CHF Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0517 ریال20:21:28
0.0516 ریال19:56:28
0.0517 ریال17:21:28
0.0515 ریال16:21:29
0.0516 ریال14:42:26
0.0515 ریال12:56:25
0.0514 ریال12:42:28
0.0515 ریال10:56:25
0.0514 ریال0:21:19
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات