iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

MUR/USD Ask

  • نرخ فعلی:0.0262
  • بالاترین قیمت روز:0.0262
  • پایین ترین قیمت روز:0.0259
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0259
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۷:۴۳:۰۴
  • نرخ روز گذشته:0.0262
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک MUR/USD Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک MUR/USD Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0262 ریال7:43:04
0.0259 ریال7:42:14
0.0262 ریال7:36:05
0.0259 ریال7:35:14
0.0259 ریال7:35:14
0.0262 ریال7:29:04
0.0259 ریال7:28:13
0.0262 ریال7:22:05
0.0259 ریال7:21:34
0.0262 ریال7:15:03
0.0259 ریال7:14:14
0.0262 ریال7:08:05
0.0259 ریال7:07:13
0.0262 ریال7:01:05
0.0259 ریال7:00:22
0.0259 ریال7:00:20
0.0262 ریال6:57:05
0.0259 ریال6:56:14
0.0262 ریال6:50:06
0.0262 ریال6:50:05
0.0259 ریال6:49:13
0.0262 ریال6:43:05
0.0259 ریال6:42:14
0.0262 ریال6:36:05
0.0259 ریال6:35:15
0.0259 ریال6:35:14
0.0262 ریال6:29:05
0.0259 ریال6:28:13
0.0262 ریال6:22:06
0.0259 ریال6:21:14
0.0262 ریال6:15:05
0.0262 ریال6:15:04
0.0259 ریال6:14:14
0.0262 ریال6:08:04
0.0259 ریال6:07:13
0.0262 ریال6:01:08
0.0259 ریال6:00:24
0.0259 ریال6:00:23
0.0262 ریال5:57:05
0.0259 ریال5:56:14
0.0262 ریال5:50:06
0.0262 ریال5:50:05
0.0259 ریال5:49:14
0.0262 ریال5:43:05
0.0259 ریال5:42:13
0.0262 ریال5:36:05
0.0259 ریال5:35:14
0.0259 ریال5:35:14
0.0262 ریال5:29:04
0.0259 ریال5:28:13
0.0262 ریال5:22:05
0.0259 ریال5:21:15
0.0262 ریال5:15:05
0.0262 ریال5:15:04
0.0259 ریال5:14:13
0.0262 ریال5:08:04
0.0259 ریال5:07:12
0.0262 ریال5:01:05
0.0259 ریال5:00:25
0.0259 ریال5:00:16
0.0262 ریال4:57:04
0.0259 ریال4:56:13
0.0262 ریال4:50:05
0.0262 ریال4:50:04
0.0259 ریال4:49:13
0.0262 ریال4:43:04
0.0259 ریال4:42:13
0.0262 ریال4:36:05
0.0259 ریال4:35:15
0.0259 ریال4:35:15
0.0262 ریال4:29:04
0.0259 ریال4:28:13
0.0262 ریال4:22:04
0.0259 ریال4:21:13
0.0262 ریال4:15:04
0.0262 ریال4:15:04
0.0259 ریال4:14:13
0.0262 ریال4:08:09
0.0259 ریال4:07:13
0.0262 ریال4:01:05
0.0259 ریال4:00:18
0.0259 ریال4:00:18
0.0262 ریال3:57:04
0.0259 ریال3:56:12
0.0262 ریال3:50:05
0.0259 ریال3:49:13
0.0262 ریال3:43:04
0.0259 ریال3:42:13
0.0262 ریال3:36:04
0.0259 ریال3:35:14
0.0259 ریال3:35:14
0.0262 ریال3:29:04
0.0259 ریال3:28:12
0.0262 ریال3:22:04
0.0259 ریال3:21:13
0.0262 ریال3:15:05
0.0262 ریال3:15:04
0.0259 ریال3:14:12
0.0262 ریال3:08:04
0.0259 ریال3:07:20
0.0262 ریال3:01:10
0.0259 ریال3:00:19
0.0259 ریال3:00:18
0.0262 ریال2:57:04
0.0259 ریال2:56:12
0.0262 ریال2:50:05
0.0262 ریال2:50:04
0.0259 ریال2:49:12
0.0262 ریال2:43:04
0.0259 ریال2:42:12
0.0262 ریال2:36:09
0.0259 ریال2:35:14
0.0259 ریال2:35:14
0.0262 ریال2:29:04
0.0259 ریال2:28:12
0.0262 ریال2:22:03
0.0259 ریال2:21:14
0.0262 ریال2:15:05
0.0262 ریال2:15:04
0.0259 ریال2:14:12
0.0262 ریال2:08:04
0.0259 ریال2:07:12
0.0262 ریال2:01:06
0.0259 ریال2:00:23
0.0259 ریال2:00:21
0.0262 ریال1:57:04
0.0259 ریال1:56:13
0.0262 ریال1:50:03
0.0259 ریال1:49:13
0.0262 ریال1:43:04
0.0259 ریال1:42:13
0.0262 ریال1:36:04
0.0259 ریال1:35:18
0.0259 ریال1:35:14
0.0262 ریال1:29:04
0.0259 ریال1:28:12
0.0262 ریال1:22:04
0.0259 ریال1:21:14
0.0262 ریال1:15:04
0.0262 ریال1:15:03
0.0259 ریال1:14:12
0.0262 ریال1:08:04
0.0259 ریال1:07:13
0.0262 ریال1:01:05
0.0259 ریال1:00:19
0.0259 ریال1:00:17
0.0262 ریال0:57:05
0.0259 ریال0:56:13
0.0262 ریال0:50:05
0.0262 ریال0:50:05
0.0259 ریال0:49:13
0.0262 ریال0:43:03
0.0259 ریال0:42:13
0.0262 ریال0:36:05
0.0259 ریال0:35:13
0.0259 ریال0:35:13
0.0262 ریال0:29:04
0.0259 ریال0:28:15
0.0262 ریال0:22:09
0.0259 ریال0:21:30
0.0262 ریال0:15:04
0.0262 ریال0:15:03
0.0259 ریال0:14:21
0.0262 ریال0:08:05
0.0259 ریال0:07:12
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات