شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

MMK/GBP Ask

بازگشایی کمترین بیشترین پایانی تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 2020/03/05 1398/12/15 1398-12-15
0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 2018/06/20 1397/03/30 1397-03-30
0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 2018/06/18 1397/03/28 1397-03-28
0.0006 0.0005 0.0006 0.0005 2018/06/05 1397/03/15 1397-03-15
0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 2018/06/04 1397/03/14 1397-03-14
0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 2018/05/28 1397/03/07 1397-03-07
0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 2018/05/12 1397/02/22 1397-02-22
0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 2018/05/11 1397/02/21 1397-02-21

نمودار جامع تحولات سالانه شاخص MMK/GBP Ask

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی