شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

MKD/USD Ask

  • نرخ فعلی:0.0175
  • بالاترین قیمت روز:0.0175
  • پایین ترین قیمت روز:0.0174
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0174
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۳۶:۰۴
  • نرخ روز گذشته:0.0175
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک MKD/USD Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک MKD/USD Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0175 ریال4:36:04
0.0174 ریال4:35:12
0.0174 ریال4:35:11
0.0175 ریال4:29:04
0.0174 ریال4:28:12
0.0175 ریال4:22:03
0.0174 ریال4:21:12
0.0175 ریال4:15:04
0.0175 ریال4:15:03
0.0174 ریال4:14:11
0.0175 ریال4:08:03
0.0174 ریال4:07:11
0.0175 ریال4:01:05
0.0174 ریال4:00:17
0.0174 ریال4:00:16
0.0175 ریال3:57:04
0.0174 ریال3:56:11
0.0175 ریال3:50:04
0.0175 ریال3:50:04
0.0174 ریال3:49:12
0.0175 ریال3:43:04
0.0174 ریال3:42:12
0.0175 ریال3:36:04
0.0174 ریال3:35:10
0.0174 ریال3:35:09
0.0175 ریال3:29:04
0.0174 ریال3:28:10
0.0175 ریال3:22:03
0.0174 ریال3:21:09
0.0175 ریال3:15:04
0.0175 ریال3:15:04
0.0174 ریال3:14:09
0.0175 ریال3:08:04
0.0174 ریال3:07:11
0.0175 ریال3:01:04
0.0174 ریال3:00:16
0.0174 ریال3:00:15
0.0175 ریال2:57:04
0.0174 ریال2:56:11
0.0175 ریال2:50:05
0.0175 ریال2:50:04
0.0174 ریال2:49:12
0.0175 ریال2:43:03
0.0174 ریال2:42:12
0.0175 ریال2:36:05
0.0174 ریال2:35:12
0.0174 ریال2:35:12
0.0175 ریال2:29:04
0.0174 ریال2:28:11
0.0175 ریال2:22:04
0.0174 ریال2:21:12
0.0175 ریال2:15:05
0.0175 ریال2:15:04
0.0174 ریال2:14:11
0.0175 ریال2:08:04
0.0174 ریال2:07:12
0.0175 ریال2:01:05
0.0174 ریال2:00:17
0.0174 ریال2:00:17
0.0175 ریال1:57:04
0.0174 ریال1:56:12
0.0175 ریال1:50:05
0.0175 ریال1:50:04
0.0174 ریال1:49:12
0.0175 ریال1:43:04
0.0174 ریال1:42:11
0.0175 ریال1:36:04
0.0174 ریال1:35:12
0.0174 ریال1:35:11
0.0175 ریال1:29:04
0.0174 ریال1:28:11
0.0175 ریال1:22:04
0.0174 ریال1:21:13
0.0175 ریال1:15:04
0.0175 ریال1:15:04
0.0174 ریال1:14:11
0.0175 ریال1:08:03
0.0174 ریال1:07:12
0.0175 ریال1:01:05
0.0174 ریال1:00:17
0.0174 ریال1:00:15
0.0175 ریال0:57:04
0.0174 ریال0:56:11
0.0175 ریال0:50:05
0.0175 ریال0:50:04
0.0174 ریال0:49:11
0.0175 ریال0:43:04
0.0174 ریال0:42:11
0.0175 ریال0:36:04
0.0174 ریال0:35:13
0.0174 ریال0:35:12
0.0175 ریال0:29:04
0.0174 ریال0:28:11
0.0175 ریال0:22:04
0.0174 ریال0:21:13
0.0175 ریال0:15:05
0.0175 ریال0:15:04
0.0174 ریال0:14:12
0.0175 ریال0:08:04
0.0174 ریال0:07:15
0.0175 ریال18:15:43
0.0175 ریال18:15:42
0.0174 ریال18:14:50
0.0175 ریال18:08:46
0.0174 ریال18:07:55
0.0175 ریال18:03:12
0.0174 ریال18:01:52
0.0174 ریال18:01:51
0.0175 ریال17:57:41
0.0174 ریال17:56:56
0.0175 ریال17:50:53
0.0175 ریال17:50:52
0.0174 ریال17:49:51
0.0175 ریال17:43:38
0.0174 ریال17:42:52
0.0175 ریال17:36:43
0.0174 ریال17:35:56
0.0174 ریال17:35:55
0.0175 ریال17:29:39
0.0174 ریال17:28:47
0.0175 ریال17:22:36
0.0174 ریال17:21:54
0.0175 ریال17:16:18
0.0175 ریال17:16:14
0.0174 ریال17:14:48
0.0175 ریال17:08:44
0.0174 ریال17:07:50
0.0175 ریال17:01:57
0.0174 ریال17:01:36
0.0174 ریال17:01:34
0.0175 ریال16:57:37
0.0174 ریال16:56:51
0.0175 ریال16:50:43
0.0175 ریال16:50:42
0.0174 ریال16:49:48
0.0175 ریال16:43:35
0.0174 ریال16:42:45
0.0175 ریال16:36:36
0.0174 ریال16:35:53
0.0174 ریال16:35:53
0.0175 ریال16:29:34
0.0174 ریال16:28:45
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی