شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Mexico 3M

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.326 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.52%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.326 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.52%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 6 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.674 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 12.65%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 7 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.674 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 31.43%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی