شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

مثقال طلا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 26,578,571 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 501,429 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.89%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 26,142,778 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 937,222 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.59%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 23,542,319 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3,537,681 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 15.03%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 20,944,266 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6,135,734 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 29.3%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی