ب نمودار Malaysia Top 100 | شبکه اطلاع رسانی طلا و ارز
iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Malaysia Top 100

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 10,799 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 346.83 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.32%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 10,808 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 355.83 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.4%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 11,001 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 548.83 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.25%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 11,033 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 580.83 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.56%