شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

MAD

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 17,999 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 291 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.62%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 17,502 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 788 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.5%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 16,569 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,721 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10.39%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 15,452 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,838 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 18.37%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی