شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

MAD/USD Ask

  • نرخ فعلی:0.0975
  • بالاترین قیمت روز:0.0975
  • پایین ترین قیمت روز:0.0969
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0969
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۵:۱۵:۰۵
  • نرخ روز گذشته:0.0975
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک MAD/USD Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک MAD/USD Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0975 ریال5:15:05
0.0975 ریال5:15:04
0.0969 ریال5:14:11
0.0975 ریال5:08:04
0.0969 ریال5:07:11
0.0975 ریال5:01:05
0.0969 ریال5:00:17
0.0969 ریال5:00:16
0.0975 ریال4:57:04
0.0969 ریال4:56:12
0.0975 ریال4:50:05
0.0975 ریال4:50:04
0.0969 ریال4:49:11
0.0975 ریال4:43:04
0.0969 ریال4:42:12
0.0975 ریال4:36:04
0.0969 ریال4:35:12
0.0969 ریال4:35:11
0.0975 ریال4:29:04
0.0969 ریال4:28:12
0.0975 ریال4:22:03
0.0969 ریال4:21:12
0.0975 ریال4:15:04
0.0975 ریال4:15:03
0.0969 ریال4:14:11
0.0975 ریال4:08:03
0.0969 ریال4:07:11
0.0975 ریال4:01:05
0.0969 ریال4:00:17
0.0969 ریال4:00:16
0.0975 ریال3:57:04
0.0969 ریال3:56:11
0.0975 ریال3:50:04
0.0975 ریال3:50:04
0.0969 ریال3:49:12
0.0975 ریال3:43:04
0.0969 ریال3:42:12
0.0975 ریال3:36:04
0.0969 ریال3:35:10
0.0969 ریال3:35:09
0.0975 ریال3:29:04
0.0969 ریال3:28:10
0.0975 ریال3:22:03
0.0969 ریال3:21:09
0.0975 ریال3:15:04
0.0975 ریال3:15:04
0.0969 ریال3:14:09
0.0975 ریال3:08:04
0.0969 ریال3:07:11
0.0975 ریال3:01:04
0.0969 ریال3:00:16
0.0969 ریال3:00:15
0.0975 ریال2:57:04
0.0969 ریال2:56:11
0.0975 ریال2:50:05
0.0975 ریال2:50:04
0.0969 ریال2:49:12
0.0975 ریال2:43:03
0.0969 ریال2:42:12
0.0975 ریال2:36:04
0.0969 ریال2:35:12
0.0969 ریال2:35:12
0.0975 ریال2:29:04
0.0969 ریال2:28:11
0.0975 ریال2:22:04
0.0969 ریال2:21:12
0.0975 ریال2:15:05
0.0975 ریال2:15:04
0.0969 ریال2:14:11
0.0975 ریال2:08:04
0.0969 ریال2:07:12
0.0975 ریال2:01:05
0.0969 ریال2:00:17
0.0969 ریال2:00:17
0.0975 ریال1:57:04
0.0969 ریال1:56:12
0.0975 ریال1:50:05
0.0975 ریال1:50:04
0.0969 ریال1:49:12
0.0975 ریال1:43:04
0.0969 ریال1:42:11
0.0975 ریال1:36:04
0.0969 ریال1:35:12
0.0969 ریال1:35:11
0.0975 ریال1:29:04
0.0969 ریال1:28:11
0.0975 ریال1:22:04
0.0969 ریال1:21:13
0.0975 ریال1:15:04
0.0975 ریال1:15:04
0.0969 ریال1:14:11
0.0975 ریال1:08:03
0.0969 ریال1:07:12
0.0975 ریال1:01:05
0.0969 ریال1:00:17
0.0969 ریال1:00:15
0.0975 ریال0:57:04
0.0969 ریال0:56:11
0.0975 ریال0:50:05
0.0975 ریال0:50:04
0.0969 ریال0:49:11
0.0975 ریال0:43:04
0.0969 ریال0:42:11
0.0975 ریال0:36:04
0.0969 ریال0:35:13
0.0969 ریال0:35:12
0.0975 ریال0:29:04
0.0969 ریال0:28:11
0.0975 ریال0:22:04
0.0969 ریال0:21:13
0.0975 ریال0:15:05
0.0975 ریال0:15:04
0.0969 ریال0:14:12
0.0975 ریال0:08:04
0.0969 ریال0:07:15
0.0975 ریال18:15:43
0.0975 ریال18:15:42
0.0969 ریال18:14:50
0.0975 ریال18:08:46
0.0969 ریال18:07:55
0.0975 ریال18:03:12
0.0969 ریال18:01:52
0.0969 ریال18:01:51
0.0975 ریال17:57:41
0.0969 ریال17:56:56
0.0975 ریال17:50:53
0.0975 ریال17:50:52
0.0969 ریال17:49:51
0.0975 ریال17:43:38
0.0969 ریال17:42:52
0.0975 ریال17:36:43
0.0969 ریال17:35:56
0.0969 ریال17:35:55
0.0975 ریال17:29:39
0.0969 ریال17:28:47
0.0975 ریال17:22:36
0.0969 ریال17:21:54
0.0975 ریال17:16:18
0.0975 ریال17:16:14
0.0969 ریال17:14:48
0.0975 ریال17:08:44
0.0969 ریال17:07:50
0.0975 ریال17:01:57
0.0969 ریال17:01:36
0.0969 ریال17:01:34
0.0975 ریال16:57:37
0.0969 ریال16:56:51
0.0975 ریال16:50:43
0.0975 ریال16:50:42
0.0969 ریال16:49:48
0.0975 ریال16:43:35
0.0969 ریال16:42:45
0.0975 ریال16:36:36
0.0969 ریال16:35:53
0.0969 ریال16:35:53
0.0975 ریال16:29:34
0.0969 ریال16:28:45
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی