شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Lyxor WIG 20 UCITS

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 183 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.37%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 189 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.89%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 234 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 48.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 26.15%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 250 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 64.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 34.77%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی