شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Lyxor UCITS MSCI AC Asia-Pacific Ex Japan C-E

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 47 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.7 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.62%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 46 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.7 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.87%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 53 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.3 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.83%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 55 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.3 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 12.94%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی