شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Lyxor UCITS JPX-Nikkei 400 Daily GB

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 10,420 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 255.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.45%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 10,007 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 668.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.68%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 11,139 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 463.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.34%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 11,805 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,129.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.58%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی