شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Lyxor UCITS iBoxx USD Treasuries 5-7Y DR

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 10,040 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 219 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.23%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 9,688 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 133 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.37%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 9,131 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 690 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.56%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 9,020 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 801 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.88%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی