شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Lyxor UCITS FTSE EPRA/NAREIT Global Developed D-EU

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 34 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.72 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.06%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 35 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.72 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.06%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 44 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.28 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 23.18%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 46 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.28 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 28.78%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی