شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Lyxor Ibex35 (DR) D-EUR

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 65 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.01 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.55%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 71 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.99 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7.56%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 87 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 20.99 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 31.8%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 89 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 22.99 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 34.83%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی