شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

LYD/USD Ask

  • نرخ فعلی:0.7135
  • بالاترین قیمت روز:0.7135
  • پایین ترین قیمت روز:0.7132
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.7132
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۵۷:۱۹
  • نرخ روز گذشته:0.7135
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک LYD/USD Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک LYD/USD Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.7135 ریال13:57:19
0.7132 ریال13:56:32
0.7135 ریال13:50:19
0.7135 ریال13:50:19
0.7132 ریال13:49:26
0.7135 ریال13:43:13
0.7132 ریال13:42:40
0.7135 ریال13:36:14
0.7132 ریال13:35:32
0.7132 ریال13:35:30
0.7135 ریال13:29:10
0.7132 ریال13:28:30
0.7135 ریال13:22:10
0.7132 ریال13:21:30
0.7135 ریال13:15:04
0.7132 ریال13:14:24
0.7135 ریال13:08:10
0.7132 ریال13:07:29
0.7135 ریال13:01:22
0.7132 ریال13:01:17
0.7132 ریال13:01:11
0.7135 ریال12:57:11
0.7132 ریال12:56:27
0.7135 ریال12:50:14
0.7135 ریال12:50:11
0.7132 ریال12:49:24
0.7135 ریال12:43:09
0.7132 ریال12:42:29
0.7135 ریال12:36:11
0.7132 ریال12:35:30
0.7132 ریال12:35:29
0.7135 ریال12:29:11
0.7132 ریال12:28:32
0.7135 ریال12:22:12
0.7132 ریال12:21:33
0.7135 ریال12:15:14
0.7135 ریال12:15:11
0.7132 ریال12:14:35
0.7135 ریال12:08:10
0.7132 ریال12:07:29
0.7135 ریال12:02:20
0.7132 ریال12:01:26
0.7132 ریال12:01:25
0.7135 ریال11:57:09
0.7132 ریال11:56:32
0.7135 ریال11:50:15
0.7135 ریال11:50:12
0.7132 ریال11:49:25
0.7135 ریال11:43:10
0.7132 ریال11:42:32
0.7135 ریال11:36:13
0.7132 ریال11:35:29
0.7132 ریال11:35:28
0.7135 ریال11:29:10
0.7132 ریال11:28:32
0.7135 ریال11:22:10
0.7132 ریال11:21:30
0.7135 ریال11:15:13
0.7135 ریال11:15:11
0.7132 ریال11:14:31
0.7135 ریال11:08:11
0.7132 ریال11:07:30
0.7135 ریال11:01:16
0.7132 ریال11:00:59
0.7132 ریال11:00:59
0.7135 ریال10:57:08
0.7132 ریال10:56:30
0.7135 ریال10:50:14
0.7135 ریال10:50:12
0.7132 ریال10:49:27
0.7135 ریال10:43:09
0.7132 ریال10:42:32
0.7135 ریال10:36:09
0.7132 ریال10:35:33
0.7132 ریال10:35:31
0.7135 ریال10:29:08
0.7132 ریال10:28:27
0.7135 ریال10:22:08
0.7132 ریال10:21:29
0.7135 ریال10:15:11
0.7135 ریال10:15:09
0.7132 ریال10:14:28
0.7135 ریال10:08:08
0.7132 ریال10:07:25
0.7135 ریال10:01:21
0.7132 ریال10:01:08
0.7132 ریال10:01:05
0.7135 ریال9:57:08
0.7132 ریال9:56:34
0.7135 ریال9:50:18
0.7135 ریال9:50:15
0.7132 ریال9:49:37
0.7135 ریال9:43:13
0.7132 ریال9:42:53
0.7135 ریال9:36:15
0.7132 ریال9:35:42
0.7132 ریال9:35:41
0.7135 ریال9:29:10
0.7132 ریال9:28:31
0.7135 ریال9:22:11
0.7132 ریال9:21:39
0.7135 ریال9:15:14
0.7135 ریال9:15:12
0.7132 ریال9:14:29
0.7135 ریال9:09:09
0.7132 ریال9:07:22
0.7135 ریال9:01:14
0.7132 ریال9:00:52
0.7132 ریال9:00:50
0.7135 ریال8:57:07
0.7132 ریال8:56:24
0.7135 ریال8:50:11
0.7135 ریال8:50:09
0.7132 ریال8:49:21
0.7135 ریال8:43:07
0.7132 ریال8:42:22
0.7135 ریال8:36:08
0.7132 ریال8:35:27
0.7132 ریال8:35:26
0.7135 ریال8:29:06
0.7132 ریال8:28:25
0.7135 ریال8:22:06
0.7132 ریال8:21:25
0.7135 ریال8:15:07
0.7135 ریال8:15:07
0.7132 ریال8:14:23
0.7135 ریال8:08:07
0.7132 ریال8:07:19
0.7135 ریال8:01:10
0.7132 ریال8:00:42
0.7132 ریال8:00:40
0.7135 ریال7:57:05
0.7132 ریال7:56:21
0.7135 ریال7:50:09
0.7135 ریال7:50:08
0.7132 ریال7:49:19
0.7135 ریال7:43:05
0.7132 ریال7:42:21
0.7135 ریال7:36:06
0.7132 ریال7:35:20
0.7132 ریال7:35:20
0.7135 ریال7:29:06
0.7132 ریال7:28:18
0.7135 ریال7:22:06
0.7132 ریال7:21:21
0.7135 ریال7:15:07
0.7135 ریال7:15:06
0.7132 ریال7:14:19
0.7135 ریال7:08:07
0.7132 ریال7:07:20
0.7135 ریال7:01:19
0.7132 ریال7:00:37
0.7132 ریال7:00:37
0.7135 ریال6:57:10
0.7132 ریال6:56:25
0.7135 ریال6:50:04
0.7132 ریال6:49:13
0.7135 ریال6:43:18
0.7132 ریال6:42:38
0.7135 ریال6:36:51
0.7132 ریال6:35:59
0.7135 ریال6:29:57
0.7132 ریال6:29:03
0.7135 ریال6:24:51
0.7132 ریال6:21:22
0.7135 ریال6:15:07
0.7135 ریال6:15:07
0.7132 ریال6:14:21
0.7135 ریال6:08:07
0.7132 ریال6:07:18
0.7135 ریال6:01:13
0.7132 ریال6:00:47
0.7132 ریال6:00:45
0.7135 ریال5:57:07
0.7132 ریال5:56:27
0.7135 ریال5:50:10
0.7135 ریال5:50:09
0.7132 ریال5:49:22
0.7135 ریال5:43:07
0.7132 ریال5:42:23
0.7135 ریال5:36:07
0.7132 ریال5:35:26
0.7132 ریال5:35:26
0.7135 ریال5:29:07
0.7132 ریال5:28:24
0.7135 ریال5:22:06
0.7132 ریال5:21:22
0.7135 ریال5:15:09
0.7135 ریال5:15:08
0.7132 ریال5:14:21
0.7135 ریال5:08:05
0.7132 ریال5:07:17
0.7135 ریال5:01:12
0.7132 ریال5:00:43
0.7132 ریال5:00:40
0.7135 ریال4:57:05
0.7132 ریال4:56:22
0.7135 ریال4:50:09
0.7135 ریال4:50:08
0.7132 ریال4:49:18
0.7135 ریال4:43:06
0.7132 ریال4:42:21
0.7135 ریال4:36:06
0.7132 ریال4:35:20
0.7132 ریال4:35:19
0.7135 ریال4:29:04
0.7132 ریال4:28:16
0.7135 ریال4:22:05
0.7132 ریال4:21:20
0.7135 ریال4:15:07
0.7135 ریال4:15:06
0.7132 ریال4:14:20
0.7135 ریال4:08:05
0.7132 ریال4:07:16
0.7135 ریال4:01:10
0.7132 ریال4:00:38
0.7132 ریال4:00:38
0.7135 ریال3:57:06
0.7132 ریال3:56:19
0.7135 ریال3:50:08
0.7135 ریال3:50:07
0.7132 ریال3:49:17
0.7135 ریال3:43:06
0.7132 ریال3:42:19
0.7135 ریال3:36:05
0.7132 ریال3:35:18
0.7132 ریال3:35:18
0.7135 ریال3:29:06
0.7132 ریال3:28:16
0.7135 ریال3:22:05
0.7132 ریال3:21:21
0.7135 ریال3:15:07
0.7135 ریال3:15:06
0.7132 ریال3:14:17
0.7135 ریال3:08:05
0.7132 ریال3:07:15
0.7135 ریال3:01:09
0.7132 ریال3:00:34
0.7132 ریال3:00:32
0.7135 ریال2:57:06
0.7132 ریال2:56:19
0.7135 ریال2:50:08
0.7135 ریال2:50:07
0.7132 ریال2:49:15
0.7135 ریال2:43:07
0.7132 ریال2:42:18
0.7135 ریال2:36:05
0.7132 ریال2:35:20
0.7132 ریال2:35:20
0.7135 ریال2:29:05
0.7132 ریال2:28:18
0.7135 ریال2:22:06
0.7132 ریال2:21:18
0.7135 ریال2:15:07
0.7135 ریال2:15:07
0.7132 ریال2:14:18
0.7135 ریال2:08:05
0.7132 ریال2:07:16
0.7135 ریال2:01:12
0.7132 ریال2:00:47
0.7132 ریال2:00:47
0.7135 ریال1:57:06
0.7132 ریال1:56:18
0.7135 ریال1:50:08
0.7135 ریال1:50:07
0.7132 ریال1:49:15
0.7135 ریال1:43:05
0.7132 ریال1:42:19
0.7135 ریال1:36:05
0.7132 ریال1:35:20
0.7132 ریال1:35:20
0.7135 ریال1:29:05
0.7132 ریال1:28:18
0.7135 ریال1:22:05
0.7132 ریال1:21:17
0.7135 ریال1:15:07
0.7135 ریال1:15:06
0.7132 ریال1:14:16
0.7135 ریال1:08:06
0.7132 ریال1:07:16
0.7135 ریال1:01:09
0.7132 ریال1:00:37
0.7132 ریال1:00:37
0.7135 ریال0:57:06
0.7132 ریال0:56:19
0.7135 ریال0:50:09
0.7135 ریال0:50:07
0.7132 ریال0:49:17
0.7135 ریال0:43:06
0.7132 ریال0:42:21
0.7135 ریال0:36:06
0.7132 ریال0:35:15
0.7132 ریال0:35:14
0.7135 ریال0:29:06
0.7132 ریال0:28:16
0.7135 ریال0:22:06
0.7132 ریال0:21:21
0.7135 ریال0:15:07
0.7135 ریال0:15:07
0.7132 ریال0:14:18
0.7135 ریال0:08:06
0.7132 ریال0:07:25
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات