شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

LSL/USD Ask

  • نرخ فعلی:0.0691
  • بالاترین قیمت روز:0.0691
  • پایین ترین قیمت روز:0.0687
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0687
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۳:۰۱:۰۹
  • نرخ روز گذشته:0.0691
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک LSL/USD Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک LSL/USD Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0691 ریال3:01:09
0.0687 ریال3:00:34
0.0687 ریال3:00:32
0.0691 ریال2:57:06
0.0687 ریال2:56:19
0.0691 ریال2:50:08
0.0691 ریال2:50:07
0.0687 ریال2:49:15
0.0691 ریال2:43:07
0.0687 ریال2:42:18
0.0691 ریال2:36:05
0.0687 ریال2:35:20
0.0687 ریال2:35:20
0.0691 ریال2:29:05
0.0687 ریال2:28:18
0.0691 ریال2:22:06
0.0687 ریال2:21:18
0.0691 ریال2:15:07
0.0691 ریال2:15:07
0.0687 ریال2:14:18
0.0691 ریال2:08:05
0.0687 ریال2:07:16
0.0691 ریال2:01:12
0.0687 ریال2:00:47
0.0687 ریال2:00:47
0.0691 ریال1:57:06
0.0687 ریال1:56:18
0.0691 ریال1:50:08
0.0691 ریال1:50:07
0.0687 ریال1:49:15
0.0691 ریال1:43:05
0.0687 ریال1:42:19
0.0691 ریال1:36:05
0.0687 ریال1:35:20
0.0687 ریال1:35:20
0.0691 ریال1:29:05
0.0687 ریال1:28:18
0.0691 ریال1:22:05
0.0687 ریال1:21:17
0.0691 ریال1:15:07
0.0691 ریال1:15:06
0.0687 ریال1:14:16
0.0691 ریال1:08:06
0.0687 ریال1:07:16
0.0691 ریال1:01:09
0.0687 ریال1:00:37
0.0687 ریال1:00:37
0.0691 ریال0:57:06
0.0687 ریال0:56:19
0.0691 ریال0:50:09
0.0691 ریال0:50:07
0.0687 ریال0:49:17
0.0691 ریال0:43:06
0.0687 ریال0:42:21
0.0691 ریال0:36:06
0.0687 ریال0:35:15
0.0687 ریال0:35:14
0.0691 ریال0:29:06
0.0687 ریال0:28:16
0.0691 ریال0:22:06
0.0687 ریال0:21:21
0.0691 ریال0:15:07
0.0691 ریال0:15:07
0.0687 ریال0:14:18
0.0691 ریال0:08:06
0.0687 ریال0:07:25
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات