شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

LKR/ZAR Ask

شاخص بازگشایی کمترین بیشترین پایانی تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / راند آفریقای جنوبی 17.9354 17.7367 18.0425 17.8783 (0.3%) 0.0531 ۲۱:۵۶:۱۲
درهم امارات / 4.8765 4.8394 4.9088 4.8487 (0.77%) 0.0372 ۲۱:۵۶:۱۴
AUD/ZAR 11.0458 10.8592 11.1507 10.8596 (1.81%) 0.1968 ۲۱:۵۶:۱۴
ARS/ZAR 0.2782 0.2761 0.2801 0.2765 (0.83%) 0.0023 ۲۱:۵۶:۱۴
BRL/ZAR 3.4606 3.4227 3.4712 3.427 (1.14%) 0.0389 ۲۱:۵۶:۱۴
BWP/ZAR 1.5194 1.4991 1.5205 1.509 (0.84%) 0.0127 ۲۱:۵۶:۱۴
CAD/ZAR 12.6693 12.4343 12.7129 12.5609 (0.94%) 0.1181 ۲۱:۵۶:۱۴
CHF/ZAR 18.6918 18.4544 18.7533 18.6639 (0.3%) 0.0556 ۲۱:۳۵:۱۲
CNY/ZAR 2.5261 2.5118 2.5421 2.5239 (0.16%) 0.0041 ۲۱:۳۵:۱۲
DKK/ZAR 2.6516 2.612 2.6566 2.6459 (0.26%) 0.0069 ۲۱:۳۵:۱۲
EUR/ZAR 19.8129 19.5064 19.8375 19.57 (1.26%) 0.2469 ۲۱:۵۶:۱۴
GBP/ZAR 22.192 22.021 22.2771 22.192 (0.29%) 0.0644 ۲۱:۳۵:۱۳
HKD/ZAR 2.2717 2.2717 2.3255 2.2717 (1.88%) 0.0428 ۲۱:۳۵:۱۳
INR/ZAR 0.238 0.2333 0.239 0.2333 (2.06%) 0.0048 ۲۱:۳۵:۱۳
JPY/ZAR 0.1662 0.1643 0.1666 0.1653 (0.6%) 0.001 ۲۱:۵۶:۱۴
KRW/ZAR 1.455 1.455 1.4788 1.4554 (0.72%) 0.0105 ۲۱:۵۶:۱۴
MXN/ZAR 0.7438 0.7438 0.7616 0.7512 (1.28%) 0.0095 ۲۱:۵۶:۱۴
MYR/ZAR 4.1482 4.0857 4.1932 4.134 (0.37%) 0.0152 ۲۱:۵۶:۱۴
NOK/ZAR 1.6993 1.6901 1.7233 1.7083 (0.56%) 0.0095 ۲۱:۵۶:۱۴
NZD/ZAR 10.767 10.5566 10.8606 10.7295 (0.47%) 0.0505 ۲۱:۵۶:۱۴
PHP/ZAR 0.3522 0.3494 0.3551 0.3498 (0.71%) 0.0025 ۲۱:۱۴:۱۵
PLN/ZAR 4.3616 4.2853 4.3648 4.2856 (1.82%) 0.078 ۲۱:۱۴:۱۵
RUB/ZAR 0.2238 0.2238 0.2297 0.2283 (1.29%) 0.0029 ۲۱:۵۶:۱۴
SAR/ZAR 4.7716 4.7214 4.7992 4.7382 (0.81%) 0.0386 ۲۱:۵۶:۲۰
SEK/ZAR 1.787 1.7625 1.7934 1.787 (0.12%) 0.0022 ۲۱:۵۶:۱۴
SGD/ZAR 12.601 12.4868 12.6557 12.5398 (0.53%) 0.0665 ۲۱:۳۵:۱۲
THB/ZAR 0.5465 0.5432 0.5512 0.5452 (0.79%) 0.0043 ۲۱:۵۶:۱۴
TRY/ZAR 2.7235 2.7044 2.7413 2.7235 (0.32%) 0.0088 ۲۱:۳۵:۱۲
TWD/ZAR 0.5891 0.586 0.5958 0.5891 (0.58%) 0.0034 ۲۱:۳۵:۱۲
VEF/ZAR 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 (50%) 0.0001 ۰۱:۲۱:۲۲
COP/ZAR 0 0.0044 0.0044 0.0044 (0%) 0 ۹ فروردین
CYP/ZAR 33.765 33.765 33.765 33.765 (0.5%) 0.168 ۰۹:۱۴:۱۲
CZK/ZAR 0.7235 0.7235 0.7235 0.7235 (0.11%) 0.0008 ۰۹:۱۴:۱۲
EGP/ZAR 1.1401 1.1401 1.1401 1.1401 (2.05%) 0.0229 ۱۱:۰۷:۱۲
GHS/ZAR 3.0892 3.0892 3.0892 3.0892 (1.42%) 0.0433 ۱۱:۰۷:۱۲
XAU/ZAR 29018.9 29018.9 29018.9 29018.9 (1.5%) 427.6 ۱۱:۰۷:۱۲
HUF/ZAR 0 0.055 0.055 0.055 (0%) 0 ۹ فروردین
IDR/ZAR 0 0.1098 0.1098 0.1098 (0%) 0 ۹ فروردین
KES/ZAR 0 0.1656 0.1656 0.1656 (0%) 0 ۹ فروردین
MWK/ZAR 0.0242 0.0242 0.0242 0.0242 (1.68%) 0.0004 ۱۵:۱۴:۱۲
MUR/ZAR 0.4436 0.4436 0.4436 0.4436 (1.6%) 0.007 ۱۳:۵۶:۱۲
MAD/ZAR 1.7849 1.7849 1.7849 1.7849 (1.2%) 0.0212 ۱۳:۵۶:۱۲
NGN/ZAR 0.0487 0.0487 0.0487 0.0487 (1.67%) 0.0008 ۱۳:۵۶:۱۲
OMR/ZAR 46.6349 46.6349 46.6349 46.6349 (0.43%) 0.1981 ۱۳:۵۶:۱۲
PKR/ZAR 0.1076 0.1076 0.1076 0.1076 (0.28%) 0.0003 ۱۳:۵۶:۱۲
PYG/ZAR 0 0.0027 0.0027 0.0027 (0%) 0 ۹ فروردین
QAR/ZAR 0 4.8971 4.8971 4.8971 (0%) 0 ۱۱ فروردین
RON/ZAR 0 4.0847 4.0847 4.0847 (0%) 0 ۱۱ فروردین
RWF/ZAR 0 0.0187 0.0187 0.0187 (0%) 0 ۱۱ فروردین
XAG/ZAR 0 250.14 250.14 250.14 (0%) 0 ۱۱ فروردین
LKR/ZAR 0 0.095 0.095 0.095 (0%) 0 ۱۱ فروردین
SZL/ZAR 0 0.9999 0.9999 0.9999 (0%) 0 ۱۱ فروردین
TND/ZAR 0 6.136 6.136 6.136 (0%) 0 ۹ فروردین
TZS/ZAR 0 0.0077 0.0077 0.0077 (0%) 0 ۱۱ فروردین
UGX/ZAR 0 0.0047 0.0047 0.0047 (0%) 0 ۱۱ فروردین
LKR/GBP 0 0.0043 0.0043 0.0043 (0%) 0 ۹ فروردین
LKR/USD 0.0054 0.0053 0.0054 0.0053 (0%) 0 ۱۶:۰۸:۰۳
ZMW/ZAR 1.0005 1.0005 1.0005 1.0005 (0.94%) 0.0094 ۰۵:۱۴:۱۲
NAD/ZAR 0 0.986 0.986 0.986 (0%) 0 ۱۰ بهمن
LSL/ZAR 0 0.9833 0.9833 0.9833 (0%) 0 ۱۰ بهمن
ZMK/ZAR 0 0.0026 0.0026 0.0026 (0%) 0 ۱۰ بهمن
UYU/ZAR 0 0.4615 0.4615 0.4615 (0%) 0 ۱۰ بهمن
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی