iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

KZT/USD Ask

  • نرخ فعلی:0.0026
  • بالاترین قیمت روز:0.0027
  • پایین ترین قیمت روز:0.0026
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0026
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۲:۱۵:۲۵
  • نرخ روز گذشته:0.0027
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:3.85%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک KZT/USD Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک KZT/USD Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0026 ریال22:15:25
0.0026 ریال22:15:17
0.0027 ریال22:14:34
0.0026 ریال22:08:17
0.0027 ریال22:07:32
0.0026 ریال22:01:34
0.0027 ریال22:01:05
0.0027 ریال22:00:59
0.0026 ریال21:57:15
0.0027 ریال21:56:26
0.0026 ریال21:50:25
0.0026 ریال21:50:23
0.0027 ریال21:49:26
0.0026 ریال21:43:17
0.0027 ریال21:42:30
0.0026 ریال21:36:23
0.0027 ریال21:35:40
0.0027 ریال21:35:38
0.0026 ریال21:29:17
0.0027 ریال21:28:27
0.0026 ریال21:22:20
0.0027 ریال21:21:38
0.0026 ریال21:15:19
0.0026 ریال21:15:18
0.0027 ریال21:14:29
0.0026 ریال21:08:18
0.0027 ریال21:07:25
0.0026 ریال21:01:30
0.0027 ریال21:00:59
0.0027 ریال21:00:54
0.0026 ریال20:57:17
0.0027 ریال20:56:32
0.0026 ریال20:50:28
0.0026 ریال20:50:25
0.0027 ریال20:49:26
0.0026 ریال20:43:16
0.0027 ریال20:42:28
0.0026 ریال20:36:23
0.0027 ریال20:35:58
0.0027 ریال20:35:58
0.0026 ریال20:30:19
0.0027 ریال20:29:34
0.0026 ریال20:24:09
0.0027 ریال20:23:09
0.0026 ریال20:16:41
0.0026 ریال20:16:40
0.0027 ریال20:15:44
0.0026 ریال20:14:11
0.0026 ریال20:13:32
0.0027 ریال20:11:59
0.0026 ریال20:05:42
0.0026 ریال20:04:58
0.0027 ریال20:03:46
0.0027 ریال20:03:34
0.0026 ریال19:58:24
0.0027 ریال19:57:42
0.0026 ریال19:51:51
0.0026 ریال19:51:51
0.0027 ریال19:50:49
0.0026 ریال19:45:10
0.0027 ریال19:43:52
0.0026 ریال19:38:22
0.0027 ریال19:36:58
0.0027 ریال19:36:57
0.0026 ریال19:30:19
0.0027 ریال19:29:16
0.0026 ریال19:24:09
0.0027 ریال19:23:18
0.0026 ریال19:18:10
0.0026 ریال19:17:18
0.0027 ریال19:16:03
0.0026 ریال19:10:56
0.0027 ریال19:09:00
0.0026 ریال19:04:37
0.0027 ریال19:03:16
0.0027 ریال19:03:07
0.0026 ریال18:57:59
0.0027 ریال18:57:33
0.0026 ریال18:51:52
0.0026 ریال18:51:50
0.0027 ریال18:50:36
0.0026 ریال18:43:18
0.0027 ریال18:42:35
0.0026 ریال18:36:26
0.0027 ریال18:35:45
0.0027 ریال18:35:45
0.0026 ریال18:29:22
0.0027 ریال18:28:36
0.0026 ریال18:22:23
0.0027 ریال18:21:46
0.0026 ریال18:15:25
0.0026 ریال18:15:24
0.0027 ریال18:14:30
0.0026 ریال18:08:26
0.0027 ریال18:07:46
0.0026 ریال18:01:43
0.0027 ریال18:01:22
0.0027 ریال18:01:19
0.0026 ریال17:57:21
0.0027 ریال17:56:39
0.0026 ریال17:50:25
0.0026 ریال17:50:24
0.0027 ریال17:49:33
0.0026 ریال17:43:20
0.0027 ریال17:42:39
0.0026 ریال17:36:27
0.0027 ریال17:35:47
0.0027 ریال17:35:47
0.0026 ریال17:29:25
0.0027 ریال17:28:34
0.0026 ریال17:22:28
0.0027 ریال17:21:51
0.0026 ریال17:15:31
0.0026 ریال17:15:30
0.0027 ریال17:14:39
0.0026 ریال17:08:28
0.0027 ریال17:08:06
0.0026 ریال17:04:33
0.0027 ریال17:03:31
0.0027 ریال17:03:20
0.0026 ریال16:59:00
0.0027 ریال16:57:50
0.0026 ریال16:53:21
0.0026 ریال16:52:58
0.0027 ریال16:51:12
0.0026 ریال16:45:18
0.0027 ریال16:43:52
0.0026 ریال16:37:14
0.0027 ریال16:36:37
0.0027 ریال16:36:37
0.0026 ریال16:29:53
0.0027 ریال16:29:00
0.0026 ریال16:23:00
0.0027 ریال16:22:38
0.0026 ریال16:16:31
0.0026 ریال16:16:23
0.0027 ریال16:15:13
0.0026 ریال16:08:47
0.0027 ریال16:08:21
0.0026 ریال16:04:30
0.0027 ریال16:03:20
0.0027 ریال16:03:17
0.0026 ریال15:58:52
0.0027 ریال15:57:31
0.0026 ریال15:53:19
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات