شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Kyocera Corp.

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 6,012 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 383 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.37%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 6,212 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 183 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.95%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 6,993 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 598 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.35%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 7,040 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 645 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.09%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی