iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / دینار کویت

  • نرخ فعلی:3.2755
  • بالاترین قیمت روز:3.2755
  • پایین ترین قیمت روز:3.2592
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.46%
  • نرخ بازگشایی بازار:3.2755
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۴۹:۵۰
  • نرخ روز گذشته:3.2592
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.5%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0163

نمودار کندل استیک دلار / دینار کویت در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دینار کویت در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3.2755 ریال15:49:50
3.2606 ریال15:46:40
3.2605 ریال15:43:38
3.2755 ریال15:42:50
3.2605 ریال15:40:54
3.2605 ریال15:40:51
3.2606 ریال15:37:43
3.2605 ریال15:36:41
3.2755 ریال15:35:56
3.2755 ریال15:35:54
3.2605 ریال15:29:39
3.2755 ریال15:28:55
3.2605 ریال15:25:40
3.2605 ریال15:25:39
3.2606 ریال15:22:40
3.2755 ریال15:21:48
3.2605 ریال15:19:36
3.2606 ریال15:15:41
3.2606 ریال15:15:39
3.2755 ریال15:14:49
3.2606 ریال15:13:36
3.2604 ریال15:10:48
3.2604 ریال15:10:48
3.2603 ریال15:08:41
3.2755 ریال15:07:46
3.2603 ریال15:04:40
3.2601 ریال15:01:55
3.2755 ریال15:01:28
3.2755 ریال15:01:24
3.2602 ریال14:57:36
3.2755 ریال14:56:47
3.2602 ریال14:50:44
3.2602 ریال14:50:44
3.2755 ریال14:49:48
3.2603 ریال14:46:38
3.2604 ریال14:43:37
3.2755 ریال14:42:44
3.2605 ریال14:37:35
3.2604 ریال14:36:38
3.2755 ریال14:35:52
3.2755 ریال14:35:51
3.2604 ریال14:34:39
3.2603 ریال14:31:47
3.2604 ریال14:29:36
3.2755 ریال14:28:44
3.2603 ریال14:25:40
3.2603 ریال14:25:40
3.2604 ریال14:22:35
3.2755 ریال14:21:48
3.2604 ریال14:16:36
3.2605 ریال14:15:41
3.2605 ریال14:15:37
3.2755 ریال14:14:48
3.2605 ریال14:13:34
3.2603 ریال14:08:40
3.2755 ریال14:07:45
3.2603 ریال14:01:53
3.2755 ریال14:01:20
3.2755 ریال14:01:17
3.2602 ریال13:57:34
3.2755 ریال13:56:48
3.2602 ریال13:55:41
3.2602 ریال13:55:39
3.2598 ریال13:51:42
3.26 ریال13:50:56
3.26 ریال13:50:48
3.2755 ریال13:49:47
3.2597 ریال13:43:36
3.2755 ریال13:42:47
3.2597 ریال13:40:41
3.2597 ریال13:40:40
3.26 ریال13:36:39
3.2755 ریال13:35:59
3.2755 ریال13:35:55
3.26 ریال13:33:39
3.2601 ریال13:31:37
3.2602 ریال13:29:36
3.2755 ریال13:28:44
3.2602 ریال13:25:37
3.2602 ریال13:25:36
3.2601 ریال13:22:32
3.2755 ریال13:21:47
3.2602 ریال13:16:34
3.2603 ریال13:15:43
3.2603 ریال13:15:35
3.2755 ریال13:14:44
3.2603 ریال13:13:28
3.2604 ریال13:10:44
3.2604 ریال13:10:42
3.2602 ریال13:08:33
3.2755 ریال13:07:45
3.2602 ریال13:04:30
3.2603 ریال13:01:36
3.2755 ریال13:01:09
3.2755 ریال13:01:07
3.2604 ریال12:58:29
3.2605 ریال12:57:29
3.2755 ریال12:56:39
3.2605 ریال12:55:31
3.2605 ریال12:55:31
3.2604 ریال12:50:39
3.2604 ریال12:50:35
3.2755 ریال12:49:39
3.2604 ریال12:46:29
3.2605 ریال12:43:31
3.2755 ریال12:42:36
3.2604 ریال12:40:31
3.2604 ریال12:40:30
3.2605 ریال12:37:29
3.2606 ریال12:36:28
3.2755 ریال12:35:37
3.2755 ریال12:35:37
3.2606 ریال12:34:28
3.2607 ریال12:31:30
3.2609 ریال12:29:31
3.2755 ریال12:28:37
3.2609 ریال12:25:29
3.2609 ریال12:25:29
3.2608 ریال12:22:09
3.2755 ریال12:21:18
3.2609 ریال12:16:07
3.2613 ریال12:15:11
3.2613 ریال12:15:10
3.2755 ریال12:14:17
3.2613 ریال12:13:07
3.2612 ریال12:10:07
3.2612 ریال12:10:07
3.2616 ریال12:08:05
3.2755 ریال12:07:14
3.2614 ریال12:04:05
3.2612 ریال12:01:05
3.2755 ریال12:00:22
3.2755 ریال12:00:21
3.2611 ریال11:58:04
3.2608 ریال11:57:05
3.2755 ریال11:56:14
3.2608 ریال11:52:04
3.2607 ریال11:50:05
3.2755 ریال11:49:13
3.2609 ریال11:43:04
3.2755 ریال11:42:13
3.2607 ریال11:40:05
3.2607 ریال11:40:04
3.2605 ریال11:36:04
3.2755 ریال11:35:15
3.2755 ریال11:35:14
3.2605 ریال11:34:05
3.2606 ریال11:31:05
3.2605 ریال11:29:04
3.2755 ریال11:28:13
3.2604 ریال11:25:05
3.2604 ریال11:25:04
3.2603 ریال11:22:05
3.2755 ریال11:21:14
3.2603 ریال11:15:04
3.2603 ریال11:15:04
3.2755 ریال11:14:12
3.2603 ریال11:08:05
3.2755 ریال11:07:13
3.2604 ریال11:01:06
3.2755 ریال11:00:19
3.2755 ریال11:00:17
3.2606 ریال10:58:04
3.2605 ریال10:57:04
3.2755 ریال10:56:13
3.2605 ریال10:52:04
3.2604 ریال10:50:05
3.2604 ریال10:50:04
3.2755 ریال10:49:13
3.2606 ریال10:43:04
3.2755 ریال10:42:13
3.2607 ریال10:40:05
3.2607 ریال10:40:05
3.2606 ریال10:37:03
3.2605 ریال10:36:05
3.2755 ریال10:35:13
3.2755 ریال10:35:12
3.2605 ریال10:29:04
3.2755 ریال10:28:13
3.2607 ریال10:25:04
3.2607 ریال10:25:04
3.2608 ریال10:22:04
3.2755 ریال10:21:13
3.2607 ریال10:15:05
3.2607 ریال10:15:04
3.2755 ریال10:14:12
3.2607 ریال10:13:04
3.2608 ریال10:10:09
3.2608 ریال10:10:09
3.2606 ریال10:08:04
3.2755 ریال10:07:12
3.2606 ریال10:01:05
3.2755 ریال10:00:21
3.2755 ریال10:00:13
3.2607 ریال9:58:04
3.2605 ریال9:57:04
3.2755 ریال9:56:12
3.2605 ریال9:52:04
3.2606 ریال9:50:04
3.2606 ریال9:50:04
3.2755 ریال9:49:12
3.2605 ریال9:43:04
3.2755 ریال9:42:12
3.2605 ریال9:37:04
3.2606 ریال9:36:04
3.2755 ریال9:35:13
3.2755 ریال9:35:13
3.2606 ریال9:34:04
3.2605 ریال9:31:05
3.2606 ریال9:29:04
3.2755 ریال9:28:12
3.2607 ریال9:25:05
3.2607 ریال9:25:04
3.2606 ریال9:22:03
3.2755 ریال9:21:13
3.2607 ریال9:19:04
3.2606 ریال9:16:04
3.2605 ریال9:15:04
3.2605 ریال9:15:04
3.2755 ریال9:14:12
3.2605 ریال9:08:04
3.2755 ریال9:07:12
3.2605 ریال9:04:04
3.2604 ریال9:01:05
3.2755 ریال9:00:19
3.2755 ریال9:00:18
3.2604 ریال8:57:04
3.2755 ریال8:56:13
3.2604 ریال8:55:04
3.2604 ریال8:55:04
3.2605 ریال8:50:05
3.2605 ریال8:50:04
3.2755 ریال8:49:13
3.2628 ریال8:46:04
3.2607 ریال8:43:04
3.2755 ریال8:42:13
3.2608 ریال8:40:04
3.2608 ریال8:40:03
3.2609 ریال8:37:04
3.2607 ریال8:36:04
3.2755 ریال8:35:14
3.2755 ریال8:35:13
3.2607 ریال8:33:09
3.2609 ریال8:31:04
3.2607 ریال8:29:04
3.2755 ریال8:28:12
3.2606 ریال8:25:04
3.2606 ریال8:25:03
3.2605 ریال8:22:04
3.2755 ریال8:21:13
3.2605 ریال8:19:04
3.2604 ریال8:15:04
3.2604 ریال8:15:04
3.2755 ریال8:14:13
3.2604 ریال8:08:03
3.2755 ریال8:07:12
3.2604 ریال8:01:04
3.2755 ریال8:00:13
3.2603 ریال7:58:04
3.2602 ریال7:57:04
3.2755 ریال7:56:12
3.2602 ریال7:55:04
3.2602 ریال7:55:04
3.2603 ریال7:52:03
3.2602 ریال7:50:04
3.2755 ریال7:49:12
3.2603 ریال7:46:03
3.2602 ریال7:43:04
3.2755 ریال7:42:12
3.2602 ریال7:37:04
3.2592 ریال7:36:04
3.2755 ریال7:35:14
3.2755 ریال7:35:13
3.2592 ریال7:29:04
3.2755 ریال7:28:12
3.2592 ریال7:22:21
3.2755 ریال7:21:36
3.2592 ریال7:15:05
3.2592 ریال7:15:04
3.2755 ریال7:14:13
3.2592 ریال7:08:04
3.2755 ریال7:07:13
3.2592 ریال7:01:05
3.2755 ریال7:00:26
3.2755 ریال7:00:18
3.2592 ریال6:57:05
3.2755 ریال6:56:14
3.2592 ریال6:50:03
3.2755 ریال6:49:13
3.2592 ریال6:43:04
3.2755 ریال6:42:13
3.2592 ریال6:36:05
3.2755 ریال6:35:14
3.2755 ریال6:35:14
3.2592 ریال6:29:04
3.2755 ریال6:28:13
3.2592 ریال6:22:05
3.2755 ریال6:21:17
3.2592 ریال6:15:05
3.2592 ریال6:15:05
3.2755 ریال6:14:14
3.2592 ریال6:08:04
3.2755 ریال6:07:14
3.2592 ریال6:01:08
3.2755 ریال6:00:22
3.2755 ریال6:00:22
3.2592 ریال5:57:04
3.2755 ریال5:56:14
3.2592 ریال5:50:07
3.2592 ریال5:50:07
3.2755 ریال5:49:16
3.2592 ریال5:43:04
3.2755 ریال5:42:14
3.2592 ریال5:36:04
3.2755 ریال5:35:14
3.2755 ریال5:35:14
3.2592 ریال5:29:05
3.2755 ریال5:28:13
3.2592 ریال5:22:04
3.2755 ریال5:21:15
3.2592 ریال5:15:05
3.2592 ریال5:15:04
3.2755 ریال5:14:14
3.2592 ریال5:08:04
3.2755 ریال5:07:12
3.2592 ریال5:01:06
3.2755 ریال5:00:20
3.2755 ریال5:00:19
3.2592 ریال4:57:05
3.2755 ریال4:56:13
3.2592 ریال4:50:05
3.2592 ریال4:50:04
3.2755 ریال4:49:12
3.2627 ریال4:46:05
3.2644 ریال4:43:04
3.2755 ریال4:42:13
3.2644 ریال4:36:05
3.2755 ریال4:35:16
3.2755 ریال4:35:14
3.2644 ریال4:29:04
3.2755 ریال4:28:12
3.2644 ریال4:22:04
3.2755 ریال4:21:14
3.2644 ریال4:15:03
3.2755 ریال4:14:13
3.2644 ریال4:08:04
3.2755 ریال4:07:13
3.2644 ریال4:01:05
3.2755 ریال4:00:19
3.2755 ریال4:00:18
3.2644 ریال3:57:04
3.2755 ریال3:56:13
3.2644 ریال3:50:06
3.2644 ریال3:50:05
3.2755 ریال3:49:12
3.2644 ریال3:43:04
3.2755 ریال3:42:12
3.2644 ریال3:36:04
3.2755 ریال3:35:16
3.2755 ریال3:35:14
3.2644 ریال3:29:04
3.2755 ریال3:28:12
3.2644 ریال3:22:04
3.2755 ریال3:21:14
3.2644 ریال3:16:04
3.2594 ریال3:15:05
3.2594 ریال3:15:04
3.2755 ریال3:14:13
3.2594 ریال3:08:04
3.2755 ریال3:07:13
3.2594 ریال3:01:06
3.2755 ریال3:00:19
3.2755 ریال3:00:18
3.2594 ریال2:57:05
3.2755 ریال2:56:13
3.2594 ریال2:50:05
3.2594 ریال2:50:04
3.2755 ریال2:49:12
3.2594 ریال2:43:04
3.2755 ریال2:42:13
3.2594 ریال2:36:04
3.2755 ریال2:35:15
3.2755 ریال2:35:14
3.2594 ریال2:29:04
3.2755 ریال2:28:12
3.2594 ریال2:22:04
3.2755 ریال2:21:14
3.2594 ریال2:15:05
3.2594 ریال2:15:04
3.2755 ریال2:14:13
3.2594 ریال2:08:04
3.2755 ریال2:07:13
3.2594 ریال2:01:06
3.2755 ریال2:00:23
3.2755 ریال2:00:18
3.2594 ریال1:57:04
3.2755 ریال1:56:13
3.2594 ریال1:50:03
3.2755 ریال1:49:13
3.2594 ریال1:43:04
3.2755 ریال1:42:13
3.2594 ریال1:36:04
3.2755 ریال1:35:14
3.2755 ریال1:35:13
3.2594 ریال1:34:04
3.2592 ریال1:29:05
3.2755 ریال1:28:12
3.2592 ریال1:22:04
3.2755 ریال1:21:14
3.2592 ریال1:15:05
3.2592 ریال1:15:04
3.2755 ریال1:14:13
3.2592 ریال1:08:04
3.2755 ریال1:07:12
3.2592 ریال1:01:05
3.2755 ریال1:00:21
3.2755 ریال1:00:20
3.2592 ریال0:57:04
3.2755 ریال0:56:13
3.2592 ریال0:50:05
3.2592 ریال0:50:04
3.2755 ریال0:49:12
3.2592 ریال0:43:03
3.2755 ریال0:42:13
3.2592 ریال0:36:05
3.2755 ریال0:35:14
3.2755 ریال0:35:14
3.2592 ریال0:29:04
3.2755 ریال0:28:16
3.2592 ریال0:22:04
3.2755 ریال0:21:14
3.2592 ریال0:15:05
3.2592 ریال0:15:04
3.2755 ریال0:14:13
3.2592 ریال0:08:04
3.2755 ریال0:07:13
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات