شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دینار کویت / دلار

  • نرخ فعلی:3.2963
  • بالاترین قیمت روز:3.2968
  • پایین ترین قیمت روز:3.2954
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:3.2968
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۶:۰۸:۰۶
  • نرخ روز گذشته:3.2963
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک دینار کویت / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک دینار کویت / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3.2963 ریال6:08:06
3.2954 ریال6:07:18
3.2963 ریال6:01:08
3.2954 ریال6:00:33
3.2954 ریال6:00:33
3.2963 ریال5:57:05
3.2954 ریال5:56:19
3.2963 ریال5:50:08
3.2963 ریال5:50:07
3.2954 ریال5:49:17
3.2963 ریال5:43:06
3.2954 ریال5:42:18
3.2963 ریال5:36:06
3.2954 ریال5:35:20
3.2954 ریال5:35:20
3.2963 ریال5:29:04
3.2954 ریال5:28:17
3.2963 ریال5:22:05
3.2954 ریال5:21:18
3.2963 ریال5:15:06
3.2963 ریال5:15:05
3.2954 ریال5:14:17
3.2963 ریال5:08:04
3.2954 ریال5:07:16
3.2963 ریال5:01:07
3.2954 ریال5:00:26
3.2954 ریال5:00:25
3.2963 ریال4:57:05
3.2954 ریال4:56:15
3.2963 ریال4:50:07
3.2963 ریال4:50:06
3.2954 ریال4:49:15
3.2963 ریال4:43:06
3.2954 ریال4:42:16
3.2963 ریال4:36:05
3.2954 ریال4:35:17
3.2954 ریال4:35:17
3.2963 ریال4:29:05
3.2954 ریال4:28:15
3.2963 ریال4:22:04
3.2954 ریال4:21:17
3.2963 ریال4:15:05
3.2963 ریال4:15:04
3.2954 ریال4:14:16
3.2963 ریال4:08:04
3.2954 ریال4:07:14
3.2963 ریال4:01:06
3.2954 ریال4:00:25
3.2954 ریال4:00:25
3.2963 ریال3:57:04
3.2954 ریال3:56:18
3.2963 ریال3:50:07
3.2963 ریال3:50:06
3.2954 ریال3:49:15
3.2963 ریال3:43:05
3.2954 ریال3:42:16
3.2963 ریال3:36:06
3.2954 ریال3:35:18
3.2954 ریال3:35:17
3.2963 ریال3:29:05
3.2954 ریال3:28:15
3.2963 ریال3:22:05
3.2954 ریال3:21:18
3.2963 ریال3:15:06
3.2963 ریال3:15:05
3.2954 ریال3:14:17
3.2963 ریال3:08:05
3.2954 ریال3:07:15
3.2963 ریال3:01:06
3.2954 ریال3:00:27
3.2954 ریال3:00:24
3.2963 ریال2:57:04
3.2954 ریال2:56:17
3.2963 ریال2:50:06
3.2963 ریال2:50:05
3.2954 ریال2:49:16
3.2963 ریال2:43:04
3.2954 ریال2:42:20
3.2963 ریال2:36:06
3.2954 ریال2:35:23
3.2954 ریال2:35:22
3.2963 ریال2:29:06
3.2954 ریال2:28:15
3.2963 ریال2:22:05
3.2954 ریال2:21:19
3.2963 ریال2:15:05
3.2954 ریال2:14:15
3.2963 ریال2:08:05
3.2954 ریال2:07:18
3.2963 ریال2:01:09
3.2954 ریال2:00:37
3.2954 ریال2:00:35
3.2963 ریال1:57:06
3.2954 ریال1:56:16
3.2963 ریال1:50:07
3.2963 ریال1:50:06
3.2954 ریال1:49:16
3.2963 ریال1:43:06
3.2954 ریال1:42:20
3.2963 ریال1:36:06
3.2968 ریال1:35:20
3.2968 ریال1:35:18
3.2963 ریال1:29:05
3.2968 ریال1:28:15
3.2963 ریال1:22:04
3.2968 ریال1:21:17
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات