شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

KWD/TRY Ask

  • نرخ فعلی:19.5822
  • بالاترین قیمت روز:19.6034
  • پایین ترین قیمت روز:19.56
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.03
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.11%
  • نرخ بازگشایی بازار:19.56
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۰:۲۱:۵۱
  • نرخ روز گذشته:19.5502
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.16%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.032

نمودار کندل استیک KWD/TRY Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک KWD/TRY Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
19.5822 ریال10:21:51
19.5918 ریال9:56:46
19.5905 ریال9:42:38
19.5865 ریال9:21:34
19.5872 ریال8:56:31
19.5924 ریال8:42:27
19.5855 ریال8:21:34
19.5797 ریال7:56:27
19.5801 ریال7:42:28
19.5968 ریال7:21:30
19.5987 ریال6:56:33
19.5984 ریال6:42:26
19.6017 ریال6:21:31
19.6011 ریال5:56:29
19.6014 ریال4:56:30
19.6024 ریال4:42:29
19.6011 ریال4:21:30
19.5978 ریال3:56:30
19.5961 ریال3:42:27
19.6034 ریال3:21:30
19.5689 ریال2:56:27
19.5722 ریال2:42:24
19.5666 ریال2:21:29
19.561 ریال1:56:26
19.56 ریال1:42:27
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات