شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

KWD/SGD Ask

  • نرخ فعلی:4.449
  • بالاترین قیمت روز:4.452
  • پایین ترین قیمت روز:4.449
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.05%
  • نرخ بازگشایی بازار:4.4434
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۵:۲۱:۲۹
  • نرخ روز گذشته:4.4506
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.04%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0016

نمودار کندل استیک KWD/SGD Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک KWD/SGD Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
4.449 ریال5:21:29
4.45 ریال4:56:24
4.4507 ریال4:21:24
4.4513 ریال3:56:23
4.452 ریال3:21:25
4.4508 ریال2:56:22
4.4502 ریال2:42:22
4.4498 ریال2:21:24
4.4511 ریال1:56:23
4.4509 ریال1:42:23
4.4512 ریال1:21:27
4.4509 ریال0:56:28
4.4512 ریال0:21:27
4.4453 ریال16:56:41
4.4429 ریال16:42:41
4.4437 ریال16:21:51
4.4431 ریال15:57:39
4.4424 ریال15:43:35
4.4427 ریال15:22:57
4.4434 ریال14:56:34
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات