شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

وون کره جنوبی / یوان چین تقاضا

  • نرخ فعلی:0.5779
  • بالاترین قیمت روز:0.5795
  • پایین ترین قیمت روز:0.577
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.5785
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۳۵:۲۱
  • نرخ روز گذشته:0.5786
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.12%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0007

نمودار کندل استیک وون کره جنوبی / یوان چین تقاضا در روز جاری

نمودار کندل استیک وون کره جنوبی / یوان چین تقاضا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.5779 ریال15:35:21
0.5779 ریال15:35:21
0.5778 ریال15:28:17
0.578 ریال15:21:20
0.5777 ریال15:14:17
0.5781 ریال15:07:18
0.5783 ریال15:00:35
0.5783 ریال15:00:35
0.578 ریال14:56:19
0.5778 ریال14:49:18
0.5781 ریال14:42:20
0.578 ریال14:35:20
0.578 ریال14:35:19
0.5781 ریال14:14:18
0.5783 ریال14:07:21
0.5779 ریال13:56:18
0.5778 ریال13:49:17
0.578 ریال13:35:21
0.578 ریال13:35:20
0.5785 ریال13:28:19
0.5787 ریال13:21:19
0.5784 ریال13:07:21
0.5787 ریال12:56:20
0.5785 ریال12:49:17
0.5787 ریال12:35:21
0.5787 ریال12:35:21
0.5788 ریال12:28:20
0.579 ریال12:14:17
0.5789 ریال12:07:22
0.5788 ریال11:56:18
0.5784 ریال11:49:18
0.5789 ریال11:42:20
0.5786 ریال11:35:20
0.5786 ریال11:35:19
0.5791 ریال11:21:17
0.5785 ریال11:14:18
0.5786 ریال11:07:20
0.579 ریال11:00:33
0.579 ریال11:00:33
0.5788 ریال10:42:18
0.5792 ریال10:28:18
0.5789 ریال10:21:18
0.5792 ریال10:07:18
0.5795 ریال10:00:32
0.5795 ریال10:00:31
0.5793 ریال9:56:18
0.5788 ریال9:49:16
0.5786 ریال9:42:17
0.578 ریال9:35:18
0.578 ریال9:35:17
0.5783 ریال9:21:17
0.5785 ریال8:56:38
0.5781 ریال8:42:17
0.5783 ریال8:35:21
0.5783 ریال8:35:21
0.5782 ریال8:21:17
0.5785 ریال8:14:17
0.5787 ریال8:00:37
0.5787 ریال8:00:36
0.5783 ریال7:56:19
0.5788 ریال7:49:18
0.5791 ریال7:42:17
0.579 ریال7:35:20
0.579 ریال7:35:20
0.5788 ریال7:07:19
0.5787 ریال6:56:18
0.5785 ریال6:49:16
0.5783 ریال6:42:21
0.5785 ریال6:21:19
0.5786 ریال6:14:17
0.577 ریال6:00:49
0.577 ریال6:00:46
0.5773 ریال5:42:19
0.5775 ریال5:35:19
0.5775 ریال5:35:18
0.5778 ریال5:28:19
0.578 ریال5:21:18
0.5776 ریال5:07:18
0.5772 ریال4:56:18
0.5778 ریال4:42:18
0.5779 ریال3:42:16
0.5782 ریال3:35:17
0.5782 ریال3:35:16
0.578 ریال2:42:18
0.5777 ریال2:35:18
0.5777 ریال2:35:17
0.578 ریال2:21:17
0.5776 ریال1:56:16
0.578 ریال1:49:15
0.5782 ریال1:42:17
0.5779 ریال1:07:16
0.5778 ریال1:00:28
0.5778 ریال1:00:27
0.5781 ریال0:49:15
0.578 ریال0:42:16
0.5782 ریال0:21:17
0.5785 ریال0:14:16
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی